LEGISLATIE NATIONALA IN VIGOARE

HOTĂRÂRE NR. 25 / 14.09.2017, PENTRU APROBAREA MASURILOR INTREPRINSE IN VEDEREA AUTORIZARII ASISTENTILOR MEDICALI GENERALISTI, MOASELOR SI ASISTENTILOR MEDICALI CARE AU EXCRCITAT PROFESIA IN STRAINATATE
Descarca HOTĂRÂRE NR. 25 / 14.09.2017.pdf

HOTĂRÂRE NR. 18 / 19.06.2018, PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA METODOLOGIEI DE REATESTARE A COMPETENŢEI PROFESIONALE A ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI A ASISTENŢILOR MEDICALI, APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAŢIONAL AL ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA NR. 32/2009
Descarca METODOLOGIE REATESTARE.pdf

LEGE NR. 278/2015 DIN 12 NOIEMBRIE 2015, PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDONANŢEI DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 144/2008 PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST, A PROFESIEI DE MOAŞĂ ŞI A PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL, PRECUM ŞI ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA.
Descarca LEGE Nr. 278/2015 din 12 noiembrie 2015.pdf

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ NR. 144 DIN 28 OCTOMBRIE 2008 PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST, A PROFESIEI DE MOAŞĂ ŞI A PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL, PRECUM ŞI ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA.
Descarca ORDONANTA DE URGENTA 144.pdf

LEGEA NR. 78/2014 PRIVIND REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII DE VOLUNTARIAT ÎN ROMÂNIA
Descarca LEGEA NR. 78 DIN 2014.pdf

ORDINUL PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROGRAMELOR DE PREGĂTIRE PENTRU OBŢINEREA SPECIALIZĂRILOR ÎN DOMENII COMPLEMENTARE SPECIALITĂŢII DE BAZĂ DE CĂTRE ASISTENŢII MEDICALI GENERALIŞTI ŞI ASISTENŢII MEDICALI DE PEDIATRIE
Descarca MONITORUL OFICIAL NR. 285 DIN 21.05.2013.pdf

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - MEDICINĂ GENERALĂ
Descarca Tratat de îngrijiri medicale- Volumul I
Descarca Tratat de îngrijiri medicale - Volumul II
Descarca Tratat de îngrijiri medicale - Volumul III


TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA RADIOLOGIE
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - RADIOLOGIE

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE 
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE / MOAȘĂ

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA NUTRIŢIE – DIETETICĂ
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL LABORATOR
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - LABORATOR

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - BALNEOFIZIOTERAPIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE
Descarca TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE - FARMACIE

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE RECUNOAŞTERE A DIPLOMELOR, A CERTIFICATELOR ŞI A TITLURILOR DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST, DE  MOAŞĂ ŞI DE ASISTENT MEDICAL, ELIBERATE DE UN STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE, DE UN STAT APARTINÂND SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU DE CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ.
Descarca DOCUMENTE NECESARE.pdf

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A STAGIULUI DE ADAPTARE ŞI A PROBEI DE APTITUDINI MĂSURILE COMPENSATORII ÎN VEDEREA RECUNOAŞTERII PROFESIONALE ÎN ROMÂNIA.
Descarca METODOLOGIE ORGANIZARE.pdf

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI NAŢIONALE/TERITORIALE DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE A ORDINULUI ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA. MONITORUL OFICIAL NR.62/27IAN/2010, PARTEA I.
Descarca REGULAM COMISIEI DE ETICA.pdf

HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI COTIZAŢIEI DE MEMBRU AL OAMGMAMR. MONITORUL OFICIAL NR.58/26IAN/2010, PARTEA I.
Descarca HOT CUANTUM COTIZATIE.pdf 

 
1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei