Documente necesare pentru inscrierea
in O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt

Certificatul de Membru reprezinta documentul oficial prin care Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania autorizeaza asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali sa-si practice profesia conform prevederilor OUG nr. 144/2008 modificata si completata cu legea nr. 278/2015 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical, precum si organizarea si functionarea OAMGMAMR.

Certificatul de membru are urmatoarele calitati:
- Confera statutul de membru al OAMGMAMR,
- Asigura inregistrarea in Registrul Unic National, 
- Acorda numarul unic de inregistrare pentru fiecare asistent, numar unic pe viata.
- Este valabil pe intreg teritoriul Romaniei, indiferent de judetul in care a fost eliberat.

Fisa de evidenta a Certificatului de membru contine date despre conduita profesionala, dezvoltarea profesionala si asigurarea de malpraxis a posesorului.

Nici un asistent medical generalist, moasa sau asistent medical nu are dreptul sa practice profesia fara a avea Certificatul de Membru vizat pe anul in curs.

Dupa primirea Certificatului de membru, asistentul medical are obligatia de a anunta orice modificare survenita in datele cu care figureaza in Registrul National Unic al Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania:
1.Schimbarea numelui (casatorie/divort),
2.Schimbarea domiciliului,
3.Modificarea gradului profesional (grad principal),
4.Schimbarea locului de munca (pe baza adeverintei de la noul loc de munca)
5.Obtinerea unei licente, specialitati, comptente

 

In vederea obtinerii Certificatului de membru se va depune un dosar de plastic la secretariatul O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt, care va contine urmatoarele documente:

 1. documente care atesta formarea in profesie - in copie legalizata;   
  Documentul poate fi depus si Ón copie simpla, dar va fi prezentat Ómpreuna cu documentul original pentru verificarea conformitatii acestuia (diploma; supliment descriptiv; adeverinta absolvire) 
 2. cazierul - original;
 3. certificatul de sanatate fizica si psihica (tip A5) - se elibereaza de la secretariatul policlinicii, pe baza adeverintei de la medicul de familie si un timbru fiscald e la posta;
 4. copii xerox dupa:
  - BI/CI, certificat de nastere, certificat de casatorie (daca este cazul);
  - certificatul de absolvire a examenului de grad principal (daca este cazul);
  - REVISAL/cartea de munca (daca este cazul).
 1. achitarea urmatoarelor taxe: de inscriere (100 lei), de certificare (15 lei) si cotizatia de membru;
 2. contractul de muncă si raportul revisal, semnat si stampilat;
 3. copia dupa asigurarea de raspundere civila (polita de malpraxis), incheiata dupa cum urmeaza:
 • pentru asistentii medicali care isi exercita profesia in unitati sanitare cu paturi, valoarea minima a contractului de asigurare va fi de 10.000EURO;
 • pentru asistentii medicali care isi exercita profesia in unitati de medicina primara ambulatorii, cabinete medicale individuate, valoarea minima a contractului de asigurare va fi de 4.000 EURO;
 • pentru asistentii de farmacie care isi exercita profesia, valoarea minima a contractului de asigurare va fi de 2.000 EURO

 

Sectiunea 3 - Membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania

Art. 43 
(1) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se dobandeste la cerere. 
(2) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se pierde pe durata suspendarii sau in caz de retragere a dreptului de exercitare a profesiei de asistent medical sau a profesiei de moasa. 
(3) Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, care se elibereaza la inscriere. 
(4) Eliberarea certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se va face numai pentru asistentii medicali si moasele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 10. 
(5) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si asistentii medicali si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania. 
(6) Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania o pot pastra, la cerere, si pensionarii asistenti medicali si, respectiv, moase, care au practicat profesia. 

Art. 10 
(1) Autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical si autorizarea exercitarii profesiei de moasa pe teritoriul Romaniei se fac conform reglementarilor privind inscrierea in Registrul unic national al asistentilor medicali si moaselor, elaborate de Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. 
(2) Autorizatia de libera practica se acorda de catre Ministerul Sanatatii, pe baza urmatoarelor acte: 
a) titlurile oficiale de calificare in profesia de asistent medical si, respectiv, titlurile oficiale de calificare in profesia de moasa, prevazute de prezenta lege; 
b) certificatul de cazier judiciar; 
c) certificatul de sanatate fizica si psihica; 
d) avizul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania. 
(3) Asistentii medicali generalisti, precum si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, exercita profesia pe baza documentelor emise de autoritatile competente romane, conform art. 30. 
(4) In caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul Romaniei, asistentii medicali generalisti si, respectiv, moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei. Accesul la activitatile de asistent medical generalist si, respectiv, de moasa, pe durata prestarii serviciilor, se face conform prevederilor art. 34. 

1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei