1


ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI !!!

Stimați colegi, reavizarea pentru anul 2024 se va desfășura în perioada 11 OCTOMBRIE – 21 DECEMBRIE 2023. Și în acest an, „reprezentanții” vor depune documentele dumneavoastră în vederea reavizării.

În instituțiile cu minimum 2 angajați (cabinete medicale individuale sau asociate, alte forme de organizare medicală), unul dintre cei doi asistenți medicali va deveni „reprezentant”. În cazul spitalelor, asistentele șefe sunt numite „reprezentanți”.

Unitățile medicale din zona Piatra Neamț sunt programate în vederea depunerii documentelor conform graficului publicat pe siteul http://oammr-neamt.ro/ și pe facebook Oamgmamr Filiala Neamt.

Programările pentru zonele Roman, Tîrgu Neamț, Roznov, Bicaz și Bisericani vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă.

Reprezentantul va depune coordonatorului de zonă următoarele documente:

1. Cerere eliberare aviz anual pentru autorizarea exrcitării profesiei de asistent medical (tipizat). SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE, CU PIX CU MINĂ ALBASTRĂ. CERERILE CARE NU AU COMPLETATE CĂSUȚELE CORESPUNZĂTOARE SAU DOCUMENTE ANEXATE NU SE PROCESEAZĂ!
puteti descărca cererea pentru eliberarea avizului anual de aici: https://oammr-neamt.ro/Cerere eliberare aviz.pdf

2. Xerocopie după asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională valabilă 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, încheiată după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în UNITĂȚI SANITARE CU PATURI (inclusiv asistenții medicali de laborator sau asistenții medicali care profesează în cabinetele din Ambulatoriul Integrat de Specialitate), centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Prevederile se aplică şi membrilor asociaţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

ATENȚIE! Asistenții medicali ale căror polițe de malpraxis expiră la data de 8 decembrie 2023 (încheiate cu EUROINS) vor face asigurare de malpraxis pe perioada 7 decembrie 2023 – 31 decembrie 2024!

3. Raport REVISAL eliberat în luna respectivă, semnat și ștampilat de angajator, cu număr de înregistrare cu termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii;
ATENȚIE! Asistenții medicali care exercită profesia în două locuri, vor depune raport REVISAL pentru fiecare loc de muncă în parte!

Cotizația de membru se achită (pentru cei cărora nu li se reține cotizația pe stat de plată) în unul din conturile bancare de mai jos:

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ, COD FISCAL 15480772
CONT RO39CECENT0137RON0112443, DESCHIS LA CEC BANK SA SUCURSALA PIATRA NEAMȚ

Sau

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ, COD FISCAL 15480772
CONT IBAN RO46BREL0002002481660100, DESCHIS LA LIBRA BANK PIATRA NEAMȚ

4. Diplomele de participare (certificate de absolvire), tipărite, la cursurile efectuate în anul 2023;

5. Xerocopie CI (pentru actualizarea CI expirate), certificat de căsătorie sau certificat de divorț – DOAR în cazul schimbării numelui sau al actualizării statusului marital.

6.Certificat de sănătate fizică și psihică - numai pentru asistenţii medicali care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.

SE PRIMESC DOAR DOSARELE COMPLETE!!!

O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ
Președinte
CARMEN LUNGU

1

ELIBERARE CERTIFICATE DE GRAD PRINCIPAL

Asistenții medicali care au promovat examenul de grad principal SESIUNEA 2023 pot ridica CERTIFICATELE DE GRAD PRINCIPAL de la sediul OAMGMAMR filiala Neamț, bd. Republicii nr. 19, bl. A2, parter, conform programului:

Luni 08:00-14:00
Marți 08:00-17:30
Miercuri 08:00-14:00
Joi 08:00-14:00

Certificatele de grad principal se eliberează TITULARILOR pe baza cărții de identitate aflată în termen de valabilitate sau persoanelor împuternicite prin procură notarială.

1


ÎN ATENTIA ASISTENTILOR MEDICALI !

Reavizarea
CERTIFICATELOR DE MEMBRU
pentru ANUL 2024
va începe la data de 11 octombrie 2023,
conform prezentei programări


NR. CRT.

UNITATE SANITARĂ

DATĂ REAVIZARE

1.

FARMACIA SENSIBLU

11 octombrie 2023

FARMACIA CLINICA

2.

FARMACIA ARDEALUL

12 octombrie 2023

FARMACIA DONA

UM 01275 BĂLȚĂTEȘTI

3.

DERMATOLOGIE

16 octombrie 2023

DIABETOLOGIE

ENDOCRINOLOGIE

BOLI INFECȚIOASE

4.

HEMATOLOGIE

17 octombrie 2023

NEFROLOGIE

NEUROCHIRURGIE

OFTALMOLOGIE

SPCIN

FARMACIE SPITAL

5.

CABINETE INDIVIDUALE

18 octombrie 2023

6.

ÎNGRIJIRI PALIATIVE

19 octombrie 2023

ANATOMIE PATOLOGICĂ

7.

KARMINA PLUS

23 octombrie 2023

D.S.P. NEAMȚ

FARMACIA CSC

8.

CABINETE INDIVIDUALE

24 octombrie 2023

9.

ATI

25 octombrie 2023

UPU

10.

FARMACIA ARDEALUL

26 octombrie 2023

11.

CLINICA SF. ANDREI

1 noiembrie 2023

C.R.R.N. RĂZBOIENI

CENTRUL DE TRANSFUZII

12.

CABINETE DIN STRUCTURA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ – CABINETE DIN STRUCTURA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE PIATRA NEAMȚ

2 noiembrie 2023

YUCCA FARM

CRISDENT CLINIC

MEDICAL TEST

13.

CHIRURGIE GENERALĂ

6 noiembrie 2023

CHIRURGIE INFANTILĂ

14.

CABINETE INDIVIDUALE

7 noiembrie 2023

15.

MICROMEDICA

8 noiembrie 2023

SC NEFROMED

16.

CASA SANCTA MARIA

9 noiembrie 2023

CS ELENA DOAMNA

CS ION CREANGĂ

CENTRUL ALEX. ROȘCA

17.

ANTARES

13  noiembrie 2023

CENTRAL CLINIC

18.

NEUROLOGIE

14 noiembrie 2023

DISPENSAR TBC

ORL

19.

CABINETE INDIVIDUALE

15 noiembrie 2023

CIA OȘLOBENI

BIOMEDICA

20.

O.G.

16 noiembrie 2023

UROLOGIE

21.

PEDIATRIE

20 noiembrie 2023

22.

ONCOLOGIE

21 noiembrie 2023

ORTOPEDIE

STERILIZARE

23.

CABINETE INDIVIDUALE

22 noiembrie 2023

24.

FARMACII (altele decât cele programate)

23 noiembrie 2023

24.

CENTRUL MEDICAL POPÂRLAN

27 noiembrie 2023

ATI

UPU

25. 

MEDICINĂ INTERNĂ

28 noiembrie 2023 

HEMODIALIZĂ

BLOC ALIMENTAR

26.

LABORATOR ANALIZE

29 noiembrie 2023

REUMATOLOGIE

27.

NEONATOLOGIE

4 decembrie 2023

MEDICINĂ LEGALĂ

28.

RADIOLOGIE

5 decembrie 2023

CHIRURGIE PLASTICĂ

29.

CABINETE INDIVIDUALE

6 decembrie 2023

30.

FARMACIA HORTENSIS
FARMACII (altele decât cele programate)

7 decembrie 2023

31.

CARDIOLOGIE

11 decembrie 2023

32.

MICROMEDICA

12 decembrie 2023

33.

EUROMED

13 decembrie 2023

PSIHIATRIE

34.

ROPHARMA

14 decembrie 2023

35.

D.A.S. PIATRA-NEAMȚ

18 decembrie 2023

36.

CREȘA PIATRA NEAMȚ

18 decembrie 2023

37.

CENTRUL SF. ELENA

19 decembrie 2023

38.

CABINETE INDIVIDUALE

20 decembrie 2023

39.

ESTER MEDICAL,  GAVANACHE, GINENORA, LAVIDOVO MEDICALE, REROMED, FUNDAȚIA DE ÎNGRIJIRI COMUNITARE

21 decembrie 20232

O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ
Președinte
CARMEN LUNGU

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

Vă aducem la cunoștință că, prin OUG 71 / 01.09.2023, Guvernul României a prelungit valabilitatea polițelor de asigurare malpraxis, emise de Euroins, până la data de 7 decembrie 2023.De asemenea, Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a emis Hotărârea nr. 20 / 30.08.2023 prin care se abrogă hotărârile nr. 9 / 14.03.2023, respectiv nr. 18 / 17.06.2023 și stabilește valorile minime a riscului asigurat astfel:

Art.1
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civi lă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi membrilor asociaţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.2 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspu n dere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

PREȘEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ,
LUNGU CARMEN

1

ÎNSCRIERI SPECIALIZĂRI
ASISTENȚI MEDICALI
PENTRU RECONVERSIE PROFESIONALĂ

Ministerul Sănătăţii organizează prin Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, programe de specializare pentru reconversie profesională pentru asistenți medicali, indiferent de nivelul de calificare, conform tabelului de mai jos:

Grup țintă
Specializări în vederea reconversiei profesionale
Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie
Radiologie-imagistică medicală
Balneo-fizioterapie
Nutriţie şi dietetică
Igienă şi sănătate publică
Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie
Asistenți medicali de farmacie
Asistenți medicali de igienă și sănătate publică
Laborator

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2023-2024, se realizează în perioada 4 septembrie – 20 decembrie 2023

Înscrierea se va face numai pe platforma INMSS https://www.perfmed.ro/

Solicitarea de înscriere, împreună cu dosarul de înscriere, se depun online de către angajator, pe platforma INMSS.

1

GRAD PRINCIPAL
SESIUNEA 28 SEPTEMBRIE 2023
CONDIȚII ÎNSCRIERE A CANDIDAŢILOR !


Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali din 7 sept. 2018 cu modificările și completările ulterioare,

1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt titulari ai certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau sunt absolvenţi cu diplomă/certificat de absolvire/licenţă sau document echivalent ai uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ: - liceu sanitar; - şcoală postliceală sanitară; - colegiu medical universitar; - facultate de medicină/de asistenţă medicală/de moaşe;

b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului;

b1) în sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

b2) exercitarea profesiei în regim de voluntariat se va lua în calcul la stabilirea experienţei profesionale prevăzute la lit. b) pe o perioadă de maximum 12 luni, dacă asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate pe baza unui contract de voluntariat încheiat conform legii, cu normă întreagă sau fracţie de normă, în domeniul titlului de calificare şi al studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

c) au achitat suma de participare la examen.

2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, pot participa şi asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali de pediatrie, asistenţii medicali de farmacie, asistenţii medicali de laborator şi asistenţii medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică, de farmacie.

3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

OAMGMAMR filiala Neamț, împreună cu Direcția de Sănătate Publică Neamț, vă invită la cea de a doua ediție a Conferinței Naționale cu tema PREVENȚIE, COMUNICARE, MALPRAXIS ÎN SĂNĂTATE, ce se va desfășura în perioada 24 - 25 noiembrie 2023, la Hotel Central Plaza Piatra Neamț.

Participarea este gratuită, manifestarea fiind creditată EMC.

Printre invitații de marcă, se numără și domnul profesor universitar dr. Alexandru Vlad Ciurea, medic primar neurochirurgie, Doctor în științe medicale, ,membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei de Științe Medicale, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România.

Vă așteptăm să ne fiți alături la această întâlnire cu personalități de renume!

Încrierea se face online, la adresa de e-mail: oammr_neamt@yahoo.com.
E-mailul trebuie să conțină următoarele date: nume și prenume, data nașterii, locul de muncă.

Programul de desfășurare al conferinței îl găsiți pe
www.oammr-neamt.ro/Program conferință
1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

Vă invităm să faceți parte din echipa de peste 200 de farmaciști și asistenți care se vor alătura Webinarului Farma Practic în perioada 17-18 noiembrie 2023 cu titlul „Prevenția și serviciile farmaceutice. Corelații etică-materialism” - online pe ZOOM.

Sâmbătă 18 noiembrie sunteți invitați la sesiunea de dezbatere „Gestionarea comunicării agresive” unde vă puteți exprima opiniile, sugestiile și experiențele personale.

Evenimentul este creditat cu 16 EFC pentru farmaciști și în curs de creditare pentru asistenți.

Taxa de participare cu reducere este 150 lei pentru farmaciști și 100 lei pentru asistenți și se poate achita până la data de 10 noiembrie inclusiv, după această dată taxele sunt 200 lei respectiv 150 lei.

https://houston.ro/taxe-farma-practic/

Pentru înscriere accesați linkul: https://houston.ro/inscriere-farma-practic/ sau vă puteți înscriere prin telefon la numărul 0756.030.316 – Mircea Bărbulescu (mircea.barbulescu@houston.ro)1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț și DSP Neamț vă invită la ediția a II-a a Conferinței Naționale cu tema “Prevenție, Comunicare, Malpraxis în Sănătate”, ce se va desfășura la Central Plaza Hotel Piatra Neamț în perioada 24 – 25 noiembrie 2023.

Manifestarea se adresează tuturor asistenților medicali, este gratuită și creditata cu 12 credite EPC pentru participanți, 18 credite EPC pentru autorii lucrărilor științifice prezentate și 15 credite EPC pentru coautori.

Prezența este obligatorie!

Încrierea se face online, la adresa de e-mail: oammr_neamt@yahoo.com.
E-mailul trebuie să conțină următoarele date: nume și prenume, data nașterii, locul de muncă.

Programul de desfășurare al conferinței îl găsiți pe www.oammr-neamt.ro/Program conferință

O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ

Președinte
CARMEN LUNGU

1

ÎN ATENTIA ASISTENTILOR MEDICALI !

Reavizarea
CERTIFICATELOR DE MEMBRU
pentru ANUL 2024
va începe la data de 11 octombrie 2023,
conform prezentei programări


NR. CRT.

UNITATE SANITARĂ

DATĂ REAVIZARE

1.

FARMACIA SENSIBLU

11 octombrie 2023

FARMACIA CLINICA

2.

FARMACIA ARDEALUL

12 octombrie 2023

FARMACIA DONA

UM 01275 BĂLȚĂTEȘTI

3.

DERMATOLOGIE

16 octombrie 2023

DIABETOLOGIE

ENDOCRINOLOGIE

BOLI INFECȚIOASE

4.

HEMATOLOGIE

17 octombrie 2023

NEFROLOGIE

NEUROCHIRURGIE

OFTALMOLOGIE

SPCIN

FARMACIE SPITAL

5.

CABINETE INDIVIDUALE

18 octombrie 2023

6.

ÎNGRIJIRI PALIATIVE

19 octombrie 2023

ANATOMIE PATOLOGICĂ

7.

KARMINA PLUS

23 octombrie 2023

D.S.P. NEAMȚ

FARMACIA CSC

8.

CABINETE INDIVIDUALE

24 octombrie 2023

9.

ATI

25 octombrie 2023

UPU

10.

FARMACIA ARDEALUL

26 octombrie 2023

11.

CLINICA SF. ANDREI

1 noiembrie 2023

C.R.R.N. RĂZBOIENI

CENTRUL DE TRANSFUZII

12.

CABINETE DIN STRUCTURA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ – CABINETE DIN STRUCTURA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE PIATRA NEAMȚ

2 noiembrie 2023

YUCCA FARM

CRISDENT CLINIC

MEDICAL TEST

13.

CHIRURGIE GENERALĂ

6 noiembrie 2023

CHIRURGIE INFANTILĂ

14.

CABINETE INDIVIDUALE

7 noiembrie 2023

15.

MICROMEDICA

8 noiembrie 2023

SC NEFROMED

16.

CASA SANCTA MARIA

9 noiembrie 2023

CS ELENA DOAMNA

CS ION CREANGĂ

CENTRUL ALEX. ROȘCA

17.

ANTARES

13  noiembrie 2023

CENTRAL CLINIC

18.

NEUROLOGIE

14 noiembrie 2023

DISPENSAR TBC

ORL

19.

CABINETE INDIVIDUALE

15 noiembrie 2023

CIA OȘLOBENI

BIOMEDICA

20.

O.G.

16 noiembrie 2023

UROLOGIE

21.

PEDIATRIE

20 noiembrie 2023

22.

ONCOLOGIE

21 noiembrie 2023

ORTOPEDIE

STERILIZARE

23.

CABINETE INDIVIDUALE

22 noiembrie 2023

24.

FARMACII (altele decât cele programate)

23 noiembrie 2023

24.

CENTRUL MEDICAL POPÂRLAN

27 noiembrie 2023

ATI

UPU

25.

MEDICINĂ INTERNĂ

 

 

HEMODIALIZĂ

28 noiembrie 2023

26.

BLOC ALIMENTAR

 

26.
27.

LABORATOR ANALIZE

29 noiembrie 2023

REUMATOLOGIE

27.
28.

NEONATOLOGIE

4 decembrie 2023

MEDICINĂ LEGALĂ

28.
29.

RADIOLOGIE

5 decembrie 2023

CHIRURGIE PLASTICĂ

30.

CABINETE INDIVIDUALE

6 decembrie 2023

31.

FARMACIA HORTENSIS
FARMACII (altele decât cele programate)

7 decembrie 2023

32.

CARDIOLOGIE

11 decembrie 2023

33.

MICROMEDICA

12 decembrie 2023

33.
34.

EUROMED

13 decembrie 2023

PSIHIATRIE

35.

ROPHARMA

14 decembrie 2023

36.

D.A.S. PIATRA-NEAMȚ

18 decembrie 2023

37.

CREȘA PIATRA NEAMȚ

18 decembrie 2023

38.

CENTRUL SF. ELENA

19 decembrie 2023

39.

CABINETE INDIVIDUALE

20 decembrie 2023

40.

ESTER MEDICAL,  GAVANACHE, GINENORA, LAVIDOVO MEDICALE, REROMED, FUNDAȚIA DE ÎNGRIJIRI COMUNITARE

21 decembrie 20232

O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ
Președinte
CARMEN LUNGU

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI !!!

Stimați colegi, reavizarea pentru anul 2024 se va desfășura în perioada 11 OCTOMBRIE – 21 DECEMBRIE 2023. Și în acest an, „reprezentanții” vor depune documentele dumneavoastră în vederea reavizării.

În instituțiile cu minimum 2 angajați (cabinete medicale individuale sau asociate, alte forme de organizare medicală), unul dintre cei doi asistenți medicali va deveni „reprezentant”. În cazul spitalelor, asistentele șefe sunt numite „reprezentanți”.

Unitățile medicale din zona Piatra Neamț sunt programate în vederea depunerii documentelor conform graficului publicat pe siteul http://oammr-neamt.ro/ și pe facebook Oamgmamr Filiala Neamt.

Programările pentru zonele Roman, Tîrgu Neamț, Roznov, Bicaz și Bisericani vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă.

Reprezentantul va depune coordonatorului de zonă următoarele documente:

1. Cerere eliberare aviz anual pentru autorizarea exrcitării profesiei de asistent medical (tipizat). SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE, CU PIX CU MINĂ ALBASTRĂ. CERERILE CARE NU AU COMPLETATE CĂSUȚELE CORESPUNZĂTOARE SAU DOCUMENTE ANEXATE NU SE PROCESEAZĂ!
puteti descărca cererea pentru eliberarea avizului anual de aici: https://oammr-neamt.ro/Cerere eliberare aviz.pdf

2. Xerocopie după asigurarea de malpraxis valabilă 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, încheiată după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în UNITĂȚI SANITARE CU PATURI (inclusiv asistenții medicali de laborator sau asistenții medicali care profesează în cabinetele din Ambulatoriul Integrat de Specialitate), centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Prevederile se aplică şi membrilor asociaţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspu n dere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

ATENȚIE! Asistenții medicali ale căror polițe de malpraxis expiră la data de 8 decembrie 2023 (încheiate cu EUROINS) vor face asigurare de malpraxis pe perioada 7 decembrie 2023 – 31 decembrie 2024!

3. Raport REVISAL eliberat în luna respectivă, semnat și ștampilat de angajator, cu număr de înregistrare cu termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii;
ATENȚIE! Asistenții medicali care exercită profesia în două locuri, vor depune raport REVISAL pentru fiecare loc de muncă în parte!

Cotizația de membru se achită (pentru cei cărora nu li se reține cotizația pe stat de plată) în unul din conturile bancare de mai jos:

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ, COD FISCAL 15480772
CONT RO39CECENT0137RON0112443, DESCHIS LA CEC BANK SA SUCURSALA PIATRA NEAMȚ

Sau

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ, COD FISCAL 15480772
CONT IBAN RO46BREL0002002481660100, DESCHIS LA LIBRA BANK PIATRA NEAMȚ

4. Diplomele de participare (certificate de absolvire), tipărite, la cursurile efectuate în anul 2023;

5. Xerocopie CI (pentru actualizarea CI expirate), certificat de căsătorie sau certificat de divorț – DOAR în cazul schimbării numelui sau al actualizării statusului marital.

6.Certificat de sănătate fizică și psihică - numai pentru asistenţii medicali care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.

SE PRIMESC DOAR DOSARELE COMPLETE!!!

O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ

Președinte
CARMEN LUNGU


1

ANUNȚ IMPORTANT!

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2023!!!

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII A TRANSMIS ADRESA DPRUS / 131/ 08.09.2023, privind aprobarea derogării cu 3 luni – până la 28 decembrie 2023, pentru îndeplinirea condiției de vechime în exercitarea efectivă a profesiei de asistent medical / moașă, pentru înscrierea la examenul de grad principal în sesiunea 28 septembrie 2023.

1

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL 2023!

CANDIDAȚII ALE CĂROR DOSARE AU FOST ADMISE LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2023, SE VOR PREZENTA LA COLEGIUL TEHNIC ’’GHEORGHE CARTIANU’’ PIATRA NEAMȚ, (FOSTUL LICEU DE CHIMIE), BD. TRAIAN, NR. 31 ASTFEL:

- 28 SEPTEMBRIE 2023 – ASISTENȚI MEDICALI GENERALIȘTI, ASISTENȚI MEDICALI DE FARMACIE, ASISTENȚI MEDICALI DE RADIOLOGIE, ASISTENȚI MEDICALI DE LABORATOR, ASISTENȚI MEDICALI DE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE

- ACCESUL ÎN SALA DE EXAMEN SE FACE ÎNTRE ORELE 08.30 – 08.45, CU BULETINUL / CARTEA DE IDENTITATE SAU PAȘAPORT AFLAT ÎN TERMEN DE VALABILITATE.

RELAȚII LA TELEFON 0728939538, 0728939535.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

DATORITA ORGANIZARII SI DESFASURARII
EXAMENULUI DE GRAD PRINCIPAL - SESIUNEA 2023,
IN ZILELE DE 27 SI 28 SEPTEMBRIE 2023,
FILIALA NEAMT NU ARE ACTIVITATE CU PUBLICUL.

VA MULTUMIM DE INTELEGERE

PRESEDINTE
LUNGU CARMEN

1

REZULTATE EXAMEN GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2023

Număr dosar Specialitatea Promovat / respins Notă
01 FARMACIE Promovat 7,00
02 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,30
03 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,70
04 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,50
05 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,40
06 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,70
07 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,90
08 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,10
09 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,00
10 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,70
11 FARMACIE Promovat 8,20
12 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,30
13 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,00
14 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,10
15 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,90
16 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,20
17 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,20
18 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,20
19 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,10
20 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,70
21 FARMACIE Promovat 7,60
22 FARMACIE Promovat 7,20
23 FARMACIE Promovat 8,30
24 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,40
25 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,80
26 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 4,80
27 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,00
28 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,30
29 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,80
30 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,30
31 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,40
32 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,50
33 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,50
34 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,90
35 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,50
36 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,70
37 BALNEOFIZIOTERAPIE Promovat 8,50
38 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,70
39 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,00
40 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,00
41 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,40
42 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,30
43 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,30
44 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,30
45 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,70
46 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,60
47 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,80
48 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,20
49 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,50
50 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,50
51 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 1,70
52 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,70
53 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,80
54 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,40
55 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,70
56 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,90
57 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,90
58 LABORATOR Promovat 7,90
59 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,00
60 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,00
61 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Promovat 7,50
62 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,40
63 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,10
64 RADIOLOGIE Promovat 7,80
65 RADIOLOGIE Promovat 8,00
66 FARMACIE Promovat 8,20
67 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,50
68 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,60
69 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,90
70 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,70
71 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 6,50
72 RADIOLOGIE Promovat 7,70
73 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,70
74 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,90
75 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,50
76 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 4,90
77 RADIOLOGIE Respins 6,70
78 ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ Respins 5,00

1

DOSARUL DE ÎNSCRIERE
LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL


(1) La înscriere, candidatul depune un dosar (de carton, cu șină) care conţine următoarele documente:


a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la prezenta metodologie (TIPIZAT);

b) copia actului de identitate valabil până la data susţinerii examenului;

c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau a diplomei/certificatului de absolvire/licenţă sau documentului echivalent eliberate/eliberat de una dintre instituţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a). La înscriere, candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice "în conformitate cu originalul" pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (3), candidatul va depune copia diplomei obţinute în străinătate, însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere a calificării în România;

f) adeverinţă (TIPIZAT – DESCARCĂ MODELUL DE ADEVERINȚĂ) eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

- 1.(i) experienţa profesională de minimum 5 ani la data susţinerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) şi asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condiţiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

- 2.(ii) condiţiile de încadrare şi de durată precizate pentru situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (2);

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plăţii sumei de participare la examen.

Taxa de înscriere este de 150 lei și se achită în contul de mai jos (se specifică: Taxă examen grad principal 2023):


ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ
COD FISCAL 15480772
CONT RO39CECENT0137RON0112443
DESCHIS LA CEC BANK SA SUCURSALA PIATRA NEAMȚ


(2) Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul de lucru efectiv prestat.

(3) În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documentele emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum şi o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

(4) Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.


Dosarele de înscriere se depun în perioada 1 – 15 septembrie 2023, la sediul OAMGMAMR filiala Neamț din Piatra Neamț, bd. Republicii nr. 19, bl. A2, parter.

Program primire dosare:
LUNI – VINERI
08.00 – 14.0


1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

Vă aducem la cunoștință că, prin OUG 71 / 01.09.2023, Guvernul României a prelungit valabilitatea polițelor de asigurare malpraxis, emise de Euroins, până la data de 7 decembrie 2023.De asemenea, Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a emis Hotărârea nr. 20 / 30.08.2023 prin care se abrogă hotărârile nr. 9 / 14.03.2023, respectiv nr. 18 / 17.06.2023 și stabilește valorile minime a riscului asigurat astfel:

Art.1
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civi lă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi membrilor asociaţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.2 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspu n dere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

PREȘEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ,
LUNGU CARMEN

1

HOTĂRÂREA NR.20 /30.08.2023
privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim salarial, independent sau de voluntariat

Art.1
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civi lă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi membrilor asociaţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.2 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspu n dere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

1

ÎNSCRIERI SPECIALIZĂRI
ASISTENȚI MEDICALI
PENTRU RECONVERSIE PROFESIONALĂ

Ministerul Sănătăţii organizează prin Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, programe de specializare pentru reconversie profesională pentru asistenți medicali, indiferent de nivelul de calificare, conform tabelului de mai jos:

Grup țintă
Specializări în vederea reconversiei profesionale
Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie
Radiologie-imagistică medicală
Balneo-fizioterapie
Nutriţie şi dietetică
Igienă şi sănătate publică
Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie
Asistenți medicali de farmacie
Asistenți medicali de igienă și sănătate publică
Laborator

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2023-2024, se realizează în perioada 4 septembrie – 20 decembrie 2023

Înscrierea se va face numai pe platforma INMSS https://www.perfmed.ro/

Solicitarea de înscriere, împreună cu dosarul de înscriere, se depun online de către angajator, pe platforma INMSS.

1

PROGRAMUL DE LUCRU AL OAMGMAMR FILIALA NEAMȚ
ÎN ZILELE DE 14 ȘI 15 AUGUST 2023:


Luni, 14.08.2023 - zi liberă

Marți, 15.08.2023 - zi liberă


PREȘEDINTE OAMGMAMR FILIALA NEAMȚ
PUIU SÎRBU


1

Institutul Național de Boli Infecțioase
"Prof. Dr. Matei Balș" din București a implementat proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România”, coordonat de Ministerul Sănătății.

Proiectul s-a derulat în parteneriat cu
Institutul Norvegian de Sănătate Publică.


Vă mulțumim și vă așteptăm și pe Facebook: facebook.com/prescriereantibiotice1 Descarcă materialul

11 Descarcă materialul

1

Examen de Grad Principal
sesiunea 2023


Va informam ca Sesiunea 2023 a Examenului de Grad Principal se va organiza dupa cum urmeaza:
- perioada de înscriere a dosarelor: 1-15 Septembrie 2023
- data desfașurarii examenului pentru toate specialitățile: 28 Septembrie 2023

Tematica și bibliografia de examen, anunțul de examen și alte informații privind organizarea acestuia se vor publica conform metodologiei de organizare a examenului aprobata prin Ord. MS nr. 1137/2018 cu modificarile și completarile ulterioare și a calendarului de examen.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!


Stimați colegi, Hotărârea Consiliului Național nr. 5 / 2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 278 din 29 martie 2018 este valabilă până la data de 1 octombrie 2023 când intră în vigoare Hotărârile Consiliului Național nr. 9 / 14 martie 2023, respectiv nr. 18 / 7 iunie 2023 sau până la apartiția altor modificări.

Astfel, rămân valabile sumele minim asigurate:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!

Polițele emise de EUROINS
nu mai sunt valabile!


Conform legislației în vigoare, avizul anual se acorda numai dupa încheierea asigurarii de raspundere civila pentru greșeli în activitatea profesionala valabila pentru anul respectiv (anul în curs). În urma declanșarii procedurii de faliment a societații de asigurare EUROINS România, polițele de asigurare emise de aceasta mai sunt valabile doar pâna la data de 8 septembrie 2023.

Pentru cei care și-au facut asigurare la EUROINS România, valabilitatea avizului de libera practica pentru anul 2023 expira la data de 8 septembrie 2023, atunci când înceteaza și valabilitatea asigurarii de malpraxis.

În concluzie, cei care au asigurari încheiate cu EUROINS trebuie sa încheie alte asigurari de rapundere civila – malpraxis cel mai târziu de la 1 septembrie 2023 și pâna la 31 decembrie 2023 (perioada asigurata), pentru suma asigurata de 10.000 euro indiferent de specialitate, loc de munca, indiferent daca exercita profesia în regim salarial și/sau independent.

Noile asigurari încheiate vor fi trimise de catre reprezentanții secțiilor / unitaților sanitare mici la adresa de email nt-secretariat@oamr.ro sau se depun la sediul OAMGMAMR filiala Neamț din Piatra Neamț, bd. Republicii nr. 19, bl. A2, parter, dar nu mai târziu de data de 28 august 2023.

1

Examen de Grad Principal
sesiunea 2023


Va informam ca Sesiunea 2023 a Examenului de Grad Principal se va organiza dupa cum urmeaza:

- perioada de înscriere a dosarelor: 1-15 Septembrie 2023
- data desfașurarii examenului pentru toate specialitățile: 28 Septembrie 2023

Alte informații privind organizarea acestuia se vor publica conform metodologiei de organizare a examenului aprobata prin Ord. MS nr. 1137/2018 cu modificarile și completarile ulterioare și a calendarului de examen.

Tematica și bibliografia

1


1


În atenția asistenților medicali!!!

Conferința Națională cu participare internațională
Zilele Medicale și Științifice ale Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” București


Conferința se desfășoară în perioada 16 – 20 Mai 2023, în format FIZIC.

Cursurile vor avea loc în perioada 16 – 17 Mai, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” București, iar sesiunile științifice în plen vor avea loc în perioada 18 – 20 Mai la Palatul Parlamentului – Senat.

Inscrierea o puteti face pe https://digital.medichub.ro/evenimente/...

1


Conferinta Europeana de Psihiatrie si Sanatate Mintala  „Galatia 2023”

Un important reper în cadrul activitatilor stiintifice ale medicilor psihiatri, si nu numai, îl reprezinta Conferinta Europeana de Psihiatrie si Sanatate Mintala „Galatia 2023” editia a VII-a, sustinuta în perioada 17-21 mai.

Inscrieri pe  https://LaPsihiatru.ro / Inscriere Conferinta Galatia 2023

Ca si în anii precedenti, participarea la Conferinta Europeana de Psihiatrie si Sanatate Mintala “Galatia 2023” va conferi participantilor credite de formare profesionala continua. 

Toate informatiile legate de acest eveniment le veti gasi, în timp real, pe:
https://LaPsihiatru.ro
https://www.facebook.com/Galatia2023
https://www.facebook.com/LaPsihiatru.ro

https://www.facebook.com/A.Ciubara

https://www.facebook.com/Anamaria.Ciubara

1

În atenția asistenților medicali
din rețeaua de pneumoftiziologie și a
asistenților medicali comunitari (AMC)


Avem plăcerea să vă aducem la cunoștință că vom relua începând cu luna Martie 2023, cursurile de formare a asistenților medicali din rețeaua de pneumoftiziologie și a asistenților medicali comunitari (AMC), cursuri cu tema “Curs privind rolul asistenței medicale primare și comunitare în prevenirea și depistarea precoce și abordul medical și social integrat al cazurilor de TB, inclusiv TB latentă” iar desfășurarea acestora va fi în format online, pe platforma OAMMGMAR.

Primul curs planificat în anul 2023 va fi pe data de 13-16 Martie 2023 urmând să mai desfășurăm două sesiuni de cursuri în lunile Mai și Iulie 2023.

Cursurile au loc în cadrul proiectului Proiectul POCU/4.9/225/117426 “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” , cu implementare la nivel național.

Cursul este gratuit și creditat cu 15 puncte EMC și se desfășoară în cadrul proiectului POCU/2255/4/9/117426.

Persoanele interesate să participe la curs sunt rugate să intre pe site-ul proiectului https://screeningtb.ro/inscriere-participanti/ pentru inscriere sau să contacteze echipa responsabila de organizare la adresa de e-mail: cursuri@screeningtb.ro sau la telefon 0720190080.

1

PROTOCOL DE COLABORARE

privind instruirea personalului din farmaciile comunitare si ofoconele comunitare rurale implicat in activitatea testare antigenica rapida pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 si aprobarea procedurii de instruire

1 protocol de colaborare + anexe

1

În atenția asistenților medicali!!!

         Prin ordinul comun al ministrului educației și ministrului sănătății nr. 3764/694/2018 pentru completarea anexei 2 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizați / acreditați, privind acordarea asistenței medicale gratuite și promovarea unui stil de viață sănătos, a introdus obligativitatea dotării cabinetelor medicale din grădinițe, cabinetelor medicale școlare și cabinetelor de medicină dentară cu EpiPen 150 micrograme soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică de 0,3 ml (numai în prim ajutor pentru unitățile de învățământ a căror conducere a fost informată în scris de părinții că au copii care suferă de alergii).

Recomandare cu privire la primul ajutor în caz de anafilaxie

1

ÎNSCRIERI SPECIALIZĂRI ASISTENȚI MEDICALI
PENTRU RECONVERSIE PROFESIONALĂ

În baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare pentru reconversie profesională pentru asistenți medicali, indiferent de nivelul de calificare.

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2022-2023, se realizează în perioada 15 martie - 15 septembrie 2022, numai pe platforma PERFMED a SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro.

Solicitarea de înscriere, dosarul de înscriere și dovada de plată se vor depune online de către angajator.

Taxa de instruire se suportă de angajator (conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau finanțarea poate proveni din alte surse.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali NU pot participa concomitent la două programe de specializare.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma PERFMED.

1

În atenția asistenților medicali și colaboratorilor!

Incepand cu data de 10 august 2022 activitatea OAMGMAMR filiala Neamt se desfasoara in noul sediu situat in Bulevardul Republicii, nr. 19, Bl. A1, parter.

Relatii suplimentare la telefon 0728 929 538

11


UNICEF în România și
Asociația Română pentru Promovarea Sănătății
desfășoară în acest moment un studiu privind cunoștințele, atitudinile și practicile
legate de vaccinarea anti-COVID-19 în România.


Ne propunem să aflăm care sunt opiniile profesioniștilor din domeniul sănătății și să înțelegem mai bine nevoile privind
vaccinarea anti-COVID-19.


În acest sens, punesm la dispoziție Chestionarul care se adresează și asistentelor/asistenților medicilor de familie
și poate fi accesat utilizând linkul de mai jos.


Link chestionar: https://forms.gle/rWaCa1vpSyhQq3RR6

Chestionarul poate fi completat până la data de 6 martie 2023.

Vă mulțumim anticipat pentru sprijinul acordat!

1

Webinar pe tema insuficientei venoase
10-11 februarie 2023,
online pe ZOOM

Sub coordonarea științifică a Conf. Univ. Dr. Cristian Adrian Siloși, medic primar chirurgie ne întâlnim pe 10-11 februarie la Suficientă..(in)suficiență! pentru a dialoga și a expune soluții eficiente, în diagnosticare precoce și prevenție a BVC, dar și pentru îngrijirea cu rezultate a ulcerelor varicoase.

Creditat cu 8 EMC pentru asistenții medicali.

Inscrierile se pot face pe https://houston.ro/inscriere-suficienta-venoasa/

Taxele de participare sunt de 130 lei pentru medici, farmacisti, fizioterapeuti si 80 lei pentru asistentii medicali. Se pot achita aici https://houston.ro/taxe-suficienta-venoasa/

Vă așteptăm cu drag!

1

Sprijin pentru Turcia

Ca urmare a cutremurului catastrofal din Turcia, Ministerul Sănătății a deschis un apel urgent către personalul medical care dorește sa se înscrie ca voluntar pentru ajutorarea răniților și completarea echipelor medicale prezente la fața locului.

Medicii și asistenții medicali care doresc să devină voluntari pentru echipele necesare acordării de asistență medicală victimelor cutremurului din Turcia vor completa formularul de pe site-ul Ministerului Sanatatii, secțiunea Sprijin pentru Turcia.
https://www.ms.ro/sprijin-turcia/...

1

În atenția asistenților medicali
care participă la Examenul de Grad Principal

      OAMGMAMR pune la dispoziția asistenților medicali și moașelor, gratuit, în format electronic lucrarea “Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști”.

Versiunea tipărită a Tratatului poate fi achiziționată direct de la Editura Universitară “Carol Davila”– https://editura.umfcd.ro/tratat-de-ingrijiri-medicale-pentru-asistenti-medicali-generalisti-volumul-1/ (preț de referință: 485 lei/set).

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România confirmă, încă o dată, angajamentul de a facilita și sprijini procesul de instruire și pregătire profesională al asistenților medicali și moașelor.

Cele trei volume care alcătuiesc tratatul reprezintă un suport esențial pentru atingerea celor mai înalte standarde de pregătire profesională în domeniu, constituindu-se într-o lucrare de referință atât pentru asistenții medicali generaliști, cât și pentru cadrele didactice.

Tratatul, coordonat de Șef Lucrări Dr. Crin Marcean, Director al Şcolii Sanitare Postliceale Fundeni și publicat cu sprijinul Editurii Universitare „Carol Davila”, abordează teme întâlnite în activitatea curentă a oricărui asistent medical: nursing general, nursing în medicină internă și specialitățile înrudite, nursing în urgențe medico-chirurgicale și ATI, nursing în neuro-psihiatrie, nursing în obstetrică-ginecologie, puericultură, pediatrie și nursing specific, epidemiologie și nursing în boli infecțioase, gerontologie, geriatrie și nursing specific, oncologie și nursing specific, îngrijiri paliative, nursing comunitar și îngrijirea persoanelor cu dizabilități și calitatea îngrijirilor și siguranța pacientului.

Vol.-I – Tratat de ingrijiri medicale
Vol.-II – Tratat de ingrijiri medicale
Vol.-III – Tratat de ingrijiri medicale

1

Examenul de grad principal sesiunea 2022
se desfăşoară după cum urmează:

01.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

02.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali-celelalte specializări altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotirse, surori medicale, oficianţi medicali.

Va punem la dispoziție tematica și bibliografia de examen:

https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2022

Notă: În cazul în care bibliografia de examen va suferi modificări, aceasta va fi actualizată cu 60 de zile înainte de data desfășurării probelor de examen.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI !!!

Stimați colegi, reavizarea din acest an se va desfășura în perioada 10 OCTOMBRIE – 16 DECEMBRIE 2022. Și în acest an, „reprezentanții” vor depune documentele dumneavoastră în vederea reavizării.

În instituțiile cu minimum 2 angajați (cabinete medicale individuale sau asociate, alte forme de organizare medicală), unul dintre cei doi asistenți medicali va deveni „reprezentant”. În cazul spitalelor, asistentele șefe sunt numite „reprezentanți”.

Unitățile medicale din zona Piatra Neamț sunt programate în vederea depunerii documentelor conform graficului publicat pe siteul http://oammr-neamt.ro/ și pe pagina de facebook www.facebook.com/OAMGMAMRneamt.

Programările pentru zonele Roman, Tîrgu Neamț, Bicaz, Bisericani, Roznov si SAJN vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă.

Reprezentantul va depune coordonatorului de zonă următoarele documente:

1. Certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț (ORIGINAL, ÎN FOLIE);

2. Raport REVISAL eliberat în luna respectivă, semnat și ștampilat de angajator, cu număr de înregistrare (pentru as. med. ce profesează la farmacii și cabinete medicale / clinici medicale – dacă există o politică de confidențialitate a venitului, conform procedurii fiecărei instituții în parte!)
ATENȚIE ! Asistenții medicali care exercită profesia în două locuri, vor depune raport REVISAL pentru fiecare loc de muncă în parte!

3. Diplomele de participare (certificate de absolvire), tiparite, la cursurile efectuate în anul 2022.

4. Xerocopie după asigurarea de malpraxis valabilă 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, încheiată după cum urmează:
• pentru asistenții medicali care își exercită profesia în unități sanitare cu paturi, valoarea minimă a sumei asigurate va fi de 10.000 EURO;
• pentru asistenții medicali care își exercită profesia în unități de medicină primară ambulatorii, cabinete medicale individuale, valoarea minimă a sumei asigurate va fi de 4.000 EURO;
• pentru asistenții de farmacie care își exercită profesia, valoarea minimă a sumei asigurate va fi de 2.000 EURO.

5. Xerocopie CI (pentru actualizarea CI expirate), certificat de căsătorie sau certificat de divorț – DOAR în cazul schimbării numelui sau al actualizării statusului marital.

SE PRIMESC DOAR DOSARELE COMPLETE!!!

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN
ZONA TG. NEAMȚ

Programările la reavizare pentru ZONA TG. NEAMȚ vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 10 octombrie 2022.
Astfel, asistenții medicali din zona TG. NEAMȚ
vor fi sunați de coordonatorul zonal și programați.
În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare,
vor suna coordonatorul de zonă,
doamna OBOROCIANU AURA-ANA (telefon: 0728.939540) pentru programare.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN
ZONA ROZNOV

Programările la reavizare pentru ZONA ROZNOV vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 10 octombrie 2022.
Astfel, asistenții medicali din zona ROZNOV
vor fi sunați de coordonatorul zonal și programați.
În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare,
vor suna coordonatorul de zonă,
doamna ȚUGUI SIMONA-NICOLETA (telefon: 0728.939542) pentru programare.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN
ZONA ROMAN

Programările la reavizare pentru ZONA ROMAN vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 15 octombrie 2022.
Astfel, asistenții medicali din zona ROMAN
vor fi sunați de coordonatorul zonal și programați.
În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare,
vor suna coordonatorul de zonă
la numărul de telefon 0726.292788 pentru programare.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN
ZONA BICAZ

Programările la reavizare pentru ZONA BICAZ vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 10 octombrie 2022.
Astfel, asistenții medicali din zona BICAZ
vor fi sunați de coordonatorul zonal și programați.
În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare,
vor suna coordonatorul de zonă,
doamna COJOCARIU MIHAIELA (telefon: 0728.939541) pentru programare.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI

Programările la reavizare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 01 noiembrie 2022.
Astfel, asistenții medicali din Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani vor fi sunați de
coordonatorul zonal și programați.
În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare,
vor suna coordonatorul de zonă,
doamna COJOCARIU MIHAIELA (telefon: 0728.939541) pentru programare.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI !!!

      Asistenții medicali care au promovat examenul de grad principal SESIUNEA 2022 pot ridica CERTIFICATELE DE GRAD PRINCIPAL de la sediul OAMGMAMR filiala Neamț, bd. Republicii nr. 19, bl. A2, parter, conform programului:

LUNI – JOI
08.00 – 14.00

      Certificatele de grad principal se eliberează TITULARILOR pe baza cărții de identitate aflată în termen de valabilitate sau persoanelor împuternicite prin procură notarială.

1

Anunț privind organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal
pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali – sesiunea 2022

      Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2022, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

II. Documente necesare înscrierii:

• La înscriere candidatul depune un dosar de carton cu șină, care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 5 la metodologia de examen;

b) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

c) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

d) copia atestatului de echivalare, după caz;

e) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

f) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

• Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);
• La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, cu modificările și completările ulterioare, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică de farmacie.

g) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

h) dovada plății sumei de participare la examen.

• Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.
• În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat, precum și o copie a traducerii autorizate a acestor documente.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

III. Datele de desfășurare ale examenului, pe specialități:

- În data de 01.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

- În data de 02.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 25.07 - 08.08.2022, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma de participare se achită de către candidat în contul RO39CECENT0137RON0112443, DESCHIS LA CEC BANK SA, SUCURSALA PIATRA NEAMȚ; OAMGMAMR FILIALA NEAMȚ, COD FISCAL 15480772

Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2022”

Tematica şi bibliografia pentru examen pot fi consultate la adresa: https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2022/

1

Examenul de grad principal sesiunea 2022
se desfăşoară după cum urmează:

      01.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

      02.09.2022–
examenul pentru asistenţi medicali-celelalte specializări altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali.


Va punem la dispoziție tematica și bibliografia de examen:

https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2022

Notă: În cazul în care bibliografia de examen va suferi modificări, aceasta va fi actualizată cu 60 de zile înainte de data desfășurării probelor de examen.

1

REAVIZARE 2022

    Stimați colegi, reavizarea din acest an se va desfășura în perioada 04 OCTOMBRIE – 22 DECEMBRIE 2021, ea este puternic marcată de pandemia Covid-19. Pentru a ne proteja, atât pe dumneavoastră cât și pe noi, și în acest an, „reprezentanții” vor depune documentele dumneavoastră în vederea reavizării, pentru a ne expune cât mai puțin riscului de contaminare cu Covid-19.
    În instituțiile cu minimum 2 angajați (cabinete medicale individuale sau asociate, farmacii sau alte forme de organizare medicală), unul dintre asistenții medicali va deveni „reprezentant”. În cazul spitalelor, asistentele șefe sunt numite “reprezentanți”. El va fi acela care va depune coordonatorului de zona documentele necesare, la data programată, conform graficului publicat, pentru fiecare zonă în parte.

1

ÎN ATENTIA ASISTENTILOR MEDICALI
DIN ZONA ROMAN


    În contextul pandemiei de SARS-COV-2, programările la reavizare pentru ZONA ROMAN vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 15 octombrie 2021. Astfel, asistenții medicali din zona Roman vor fi sunați de coordonatorul zonal și programați.
    În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare, vor suna coordonatorul de zonă la numărul de telefon 0726.292788 pentru programare.

1

În atenția asistenților medicali din
asistența medicală primară,
asistenții medicali din secțiile de neonatologie
și asistenții medicali comunitari!

Pentru a răspunde nevoilor asistenților medicali implicați în vaccinarea copiilor de a construi o relație de încredere cu părinții, bazată pe interviul motivațional, vă invitam să vă înscrieți la cursul ”Metode de comunicare interpersonală și interviu motivațional pentru creșterea acoperirii vaccinale la copii, un curs de educație medicală continuă bazat pe cele mai noi tehnici de consiliere a părinților, testate în țări precum Franța, Canada, Italia, SUA etc.

Cursul este față-n-față (se desfășoară la hotelul Central Plaza din Piatra Neamț) este gratuit, are o durată de 2 zile (12 ore de curs), este creditat EMC și este interactiv.

Invităm asistenții medicali care doresc să se înscrie pe locurile rămase disponibile la cele 4 cursuri (în lunile mai și iunie) să completeze un scurt formular de înregistrare pe care îl găsesc aici:
https://forms.gle/myCDDtTYFHmkfmYp8

Pentru informații si detalii legate de programul cursurilor și pentru a vă ajuta să alegeți sesiunea de curs la care să participați ne puteți contacta la numărul de telefon 0752.196.411 sau email: lmihail@cpss.ro

Cursul este organizat în cadrul proiectului Îmbunătățirea comunicării interpersonale între furnizorii de servicii de sănătate și populație, în vederea creșterii acoperirii vaccinale. Proiectul este dezvoltat de UNICEF România și Centrul pentru Controlul Bolilor din Atlanta, SUA, cu sprijinul Institutului Național de Sănătate Publică și în parteneriat cu Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (CPSS) și TOTEM Communication pentru județele Mureș și Neamț

Vă mulțumim!
Echipa CPSS

1

ÎN ATENTIA ASISTENTILOR MEDICALI

Stimați colegi, vă informăm că Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț a demarat procedura de înființare a departamentelor și compartimentelor, conform Regulamentului de Organizare și funcționare al O.A.M.G.M.A.M.R.

Asistenții medicali care intenționează să se implice activ în viața organizației, sunt rugați să-și depună dosarul de candidatură pentru unul din departamentele și compartimentele filialei.

Dosarul se va depune în perioada  1 – 11 MARTIE 2022 și va cuprinde:

a. curriculum vitae;
b. scrisoare de intenție cu motivarea departamentului ales și ce intenționeză să realizeze în acel departament;
c. xerocopie după certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț.

În cadrul O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț se vor înființa și vor funcționa următoarele departamente și compartimente:   


1. Departamentul profesional științific de control și supraveghere a profesiei se află sub directa coordonare a președintelui de filială. În cadrul lui funcționează următoarele comisii:

a. Comisia de specialitate a asistenților medicali generaliști, organizată la nivel județean (5 membri) și cu următoarele subcomisii (formate din 3 membri):
- specialități chirurgicale;
- specialități medicale;
- specialitatea de neurologie – psihiatrie;
- specialitatea de pediatrie – neonatologie;
- serviciul de ambulanță – UPU – medicină de urgență;
-  medicină primară și comunitară.


b. Comisia de specialitate a moașelor, organizată la nivel județean (3 - 5 membri);

c. Comisia de specialitate pentru asistenți medicali (farmacie, laborator, radiologie), care funcționează la nivel județean (5 membri) cu următoarele subcomisii (formate din 3 membri):
- asistenți de farmacie;
- asistenți de laborator;
- asistenți de radiologie.


2. Comisia Județeană de Educației Medicală Continuă funcționează doar la nivel județean (5 membri) și se află sub directa coordonare a președintelui de filială.

3. Comisia Teritorială de Etică și Deontologie profesională: sub directa coordonare a Biroului Consiliului Județean, funcționează doar la nivel județean, formată din președinte și 5 membri.

Dosarul se va depune la secretariatul O.A.M.G.M.A.M.R. Neamț cu opțiunea candidaturii.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI
PARTICIPANȚI LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL
SESIUNEA 2021!

VĂ INFORMĂM CĂ S-AU AFIȘAT LISTELE CU REZULTATELE FINALE (DUPĂ SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR) LA SEDIUL OAMGMAMR FILIALA NEAMȚ.

DE ASEMENEA, VĂ INFORMĂM CĂ ASISTENȚII MEDICALI (GENERALIȘTI, FARMACIE) CARE AU DEPUS CONTESTAȚII SUNT AȘTEPTAȚI ÎNCEPÂND CU DATA DE 7 SEPTEMBRIE 2021 LA SEDIUL OAMGMAMR FILIALA NEAMȚ ÎN VEDEREA RIDICĂRII RĂSPUNSURILOR.

1

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL
SESIUNEA 2021!

FARMACIE, RADIOLOGIE IMAGISTICĂ MEDICALĂ,
IGIENĂ ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ,
BALNEO-FIZIOTERAPIE, LABORATOR

Vă informăm că puteți depune contestații în termen de 24 h de la data afișării (3 septembrie 2021, ora 13.54) de către Comisia locală de examen Neamț a rezultatelor obținute la examen.

Contestațiile se depun la Comisia locală de examen Neamț. Candidații pot contesta punctajul obținut la testul grilă iar contestația este soluționată de Comisia locală de examen Neamț. Contestațiile privind conținutul întrebărilor se soluționează de Comisia Centrală de Examen în termen de 48 h.

Relatii la telefon: 0728939538

1

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL
SESIUNEA 2021!

Vă informăm că puteți depune contestații în termen de 24 h de la data afișării de către Comisia locală de examen Neamț a rezultatelor obținute la examen. Contestațiile se depun la Comisia locală de examen Neamț. Candidații pot contesta punctajul obținut la testul grilă iar contestația este soluționată de Comisia locală de examen Neamț. Contestațiile privind conținutul întrebărilor se soluționează de Comisia Centrală de Examen în termen de 48 h.

1

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR
LA EXAMENUL DE GRAD PRINCIPAL
SESIUNEA 2021!

         Examenul de grad principal sesiunea 2021 se va desfășura în zilele de 2 septembrie 2021 (asistenti medicali generalisti) și 3 septembrie 2021 (alte specialitati ) la Colegiul Tehnic ’’Gheorghe Cartianu’’ Piatra Neamț (fostul Liceu de Chimie), Bulevardul Traian nr. 31, Piatra Neamț.
         Accesul candidaților în clădire se va face pe la intrarea elevilor, între 08.00 – 08.45 (vor exista mesaje de îndrumare).
         Candidații se vor prezenta cu CI (în termen de valabilitate) și mască de protecție.
         În funcție de incidența cazurilor de Covid-19 vom publica noi instrucțiuni.

1

GRAD PRINCIPAL 2021

    Vă facem cunoscut că în baza Referatului MS nr. IM 6719/04.08.2021, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 alin (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul MS nr. 1137/2018.

1

Documente necesare înscrierii

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) organizează, prin filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti, examenul de grad principal-sesiunea 2021, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare.

I. Examenul de grad principal se organizează pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali.

II. Documente necesare înscrierii:

• La înscriere candidatul depune un dosar de carton cu șina, care conține următoarele documente:

a) cererea de înscriere, cu datele de contact;

b) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către OAMGMAMR;

c) copia actului de identitate valabil până la data susținerii examenului;

d) copia certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății sau a diplomei/certificatului de absolvire/licență sau documentului echivalent eliberat de una dintre următoarele categorii de instituții de învăţământ: liceu sanitar; școală postliceală sanitară; colegiu medical universitar; facultate de medicină/de asistență medicală/de moașe. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primește documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;

e) copia atestatului de echivalare, după caz;

f) în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii, acesta va depune copia diplomei obținute în străinătate însoțită de traducerea legalizată în limba română și de copia documentului de recunoaștere a calificării în România;

g) adeverință eliberată de angajator din care să reiasă, după caz:

• Experiența profesională de minimum 5 ani la data susținerii examenului, cumulată în specialitatea în care a profesat cu titlul de soră medicală/oficiant medical (M) si asistent medical, în cazul în care a dobândit ulterior, în condițiile legii, un titlu oficial de calificare în specialitatea de asistent medical (PL, SSD sau S);

• La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obținut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de pregătire pentru obținerea specializărilor în domenii complementare specialității de bază de către asistenții medicali generaliști și asistenții medicali de pediatrie, cu modificările și completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr.1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 1076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, pot participa și asistenții medicali generaliști, asistenții medicali de pediatrie, asistenții medicali de farmacie, asistenții medicali de laborator și asistenții medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condițiile legii, în funcția de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parțial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susținere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialității respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriție și dietetică, de igienă și sănătate publică de farmacie.

h) copia actelor de schimbare a numelui, după caz;

i) dovada plății sumei de participare la examen.

• Candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, și certificatul de voluntariat emis de către organizațiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcție de timpul de lucru efectiv prestat.

• În situația în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

III. Datele de desfășurare ale examenului, pe specialități:

• În data de 02.09.2021– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

• În data de 03.09.2021– examenul pentru asistenţi medicali- celelalte specializări, altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

IV. Înscrierile la examen se fac în perioada 26.07.2021 - 10.08.2021, pentru toate specialităţile, la sediul filialelor judetene/a municipiului București ale OAMGMAMR.

V. Cuantumul sumei de participare la examen este de 150 lei/participant.

Suma se va plăti în contul IBAN RO49UGBI0000362008983RON, deschis la GARANTI BANK, beneficiar OAMGMAMR, CIF 15346984;

Pe documentul de plată plătitorul va menționa “Suma de participare examen grad principal-2021”

1

Examenul de grad principal sesiunea 2021
se desfăşoară după cum urmează:

      02.09.2021– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

      03.09.2021–
examenul pentru asistenţi medicali-celelalte specializări altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali.

1

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ

COMUNICAT DE PRESĂ

    Luni, 5 aprilie 2021, a ajuns la CPU Spitalul Municipal de Urgență Roman un pacient ce prezenta plagă palmară stânga cu secționarea degetului inelar și secțiune de tendon prin tăiere.
    Pacientul din Piatra Neamț, în vârstă de 54 de ani, a fost examinat radiologic. Se solicită de către medicul urgentist transferul pacientului la Spitalul ’’Sf. Spiridon’’ Iași, secția chirurgie plastică.
   La ora 09.50, pacientul este preluat pentru transfer de către Serviciul de Ambulanță Județean Neamț. La ora 10.10, medicul urgentist solicită o altă ambulanță pentru transferul degetului păstrat în recipientul cu gheață. La ora 10.30 recipientul este preluat și transportat la spitalul din Iași.
   În baza articolului 55, alineat 4 din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Comisia teritorială de etică și deontologie se sesizează din oficiu cu privire la sus menționatul caz.
    Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț transmite pacientului multă sănătate și își exprimă regretul pentru situația în care s-a aflat!

PREȘEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ
PUIU SÎRBU

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

    În contextul pandemiei, a creșterii exponențiale a numărului de cazuri de Covid 19 și a desfășurării procesului de reavizare, vă informăm că puteți ridica Certificatele de absolvire a examenului de grad principal sesiunea 2021 de la sediul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț în zilele de luni și miercuri, orele 08.00 – 14.00.

  Certificatele se vor elibera titularilor pe baza cărții de identitate sau personelor împuternicite prin procură notarială.

     Vă informăm că toate Certificatele de participare neridicate până la sfârșitul lunii decembrie 2021 vor fi trimise la sediul național al OAMGMAMR, titularii ridicându-le de acolo.

1

ÎN ATENȚIA REPREZENTANȚILOR ALEȘI ÎN ADUNAREA GENERALĂ JUDEȚEANĂ A O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ!

Joi, 2 decembrie 2021, între orele 13.00 – 15.30, la sediul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț, bd. Traian nr. 1, Ambulatoriu Intergrat de Specialitate al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, etaj 1, camera 124, se va desfășura procesul electoral pentru alegerea membrilor Consiliului Județean al O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț.

Astfel, membrii aleși în Adunarea Generală Județeană a O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț se vor prezenta la sediul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț, în intervalul orar amintit, pentru a-și exercita dreptul de vot.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

Vă aducem la cunoștință că, pentru a vă exercita dreptul de vot, conform art. 27 alin (1), capitolul III, din Regulamentul electoral, dreptul de a alege aparține membrilor care îndeplinesc următoarele condiții: sunt membri cotizanți ai OAMGMAMR și nu au fost sanționați disciplinar.

Conform art. 50, capitolul VI din Regulamentul electoral, dreptul de vot se exercită de fiecare alegător o singură dată pentru fiecare etapă a procesului electoral, pe baza actului de identitate.

Procesul electoral, pe fiecare subcomisie electorală, se va desfășura luni, 29 noiembrie 2021, astfel:

- Zona Piatra Neamț - la fostul birou al dr. Munteanu Codruț din cadrul Policlinicii Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, etaj 1, vizavi de O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț, între orele 07.00 – 16.00.
ATENȚIE! Intrarea se face prin ușa de acces în Policlinica Piatra Neamț dinspre biserica din curtea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț (intrarea spre birourile administrative).

- Zona Roman – la parterul Policlinicii Spitalului Municipal de Urgență Roman, intrarea de pe strada Tineretului, între orele 07.00 – 16.00.
- Zona Tîrgu Neamț - la camera oficială din cadrul Spitalului Orășenesc ’’Sf. Dimitrie’’ Tîrgu Neamț, între orele 07.00 – 16.00.
- Zona Bicaz – la sala de ședințe din incinta Spitalului Orășenesc Bicaz, între orele 07.00 – 16.00.
- Zona Roznov – la Clubul aflat în incinta Căminului pentru Persoane Vârstnice Roznov, între orele 07.00 – 16.00.
- Zona Bisericani – la Clubul Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani, între orele 07.00 – 16.00.

- SAJN
– Stația Piatra Neamț, între orele 07.00 –08.30.
– Substația Roman, între orele 09.30 – 11.00.
– Substația Tîrgu Neamț, între orele 12.00 – 13.30.
– Substația Bicaz, între orele 15.00 – 16.00.

PREȘEDINTE COMISIE ELECTORALĂ JUDEȚEANĂ
NISTOR DUMITRIȚA - NICOLETA

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

În baza Regulamentului electoral aprobat de Consiliul Național al OAMGMAMR, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț, organizează ALEGERI JUDEȚENE, în data de 29 NOIEMBRIE 2021 pentru Adunarea Generală Județeană. Dreptul de a alege, conform Regulamentului electoral, aparține numai membrilor cotizanți ai OAMGMAMR și care nu au fost sancționați disciplinar.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SE VA DEPUNE PERSONAL la secretariatul Comisiei Electorale Județene, la sediul OAMGMAMR filiala Neamț, conform Art. 29, în perioada: 23 – 25 NOIEMBRIE 2021, între orele 10:00 – 16:00

Candidații, conform art. 27, alin. 2, din Regulamentul electoral, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- Să aibă calitatea de membru al OAMGMAMR de cel puțin 5 ani;
- Să aibă certificat de membru al OAMGMAMR și aviz anual;
- Să nu fi fost sancționat disciplinar;
- Să nu se afle în situație de incompatibilitate, deținând alte funcții de conducere în rganizații sindicale, în partide politice sau în alte asociații profesionale din România.

Dosarul de candidatură va cuprinde:
- Formularul de candidatură – anexa 7 la Regulamentul electoral (formular tipizat);
- Certificatul de membru și avizul anual, după caz, în copie;
- Declarație pe propria răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare aplicate de OAMGMAMR;
- Declarație pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 14^1 din Statut, prin deținerea altor funcții de conducere în organizații sindicale, în partide politice sau în alte asociații profesionale din România – anexa 8 (formular tipizat);
- Recomandare a președintelui Biroului Consiliului Județean pentru membrii OAMGMAMR care au calitatea de salariați în cadrul OAMGMAMR.

Relații suplimentare la telefon: 0728939538
www.facebook.com/OAMGMAMRNeamt

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII ALEGERILOR ADUNĂRII GENERALE JUDEȚENE A ORDINULUI ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ, ÎN ZILELE DE 25, 26 ȘI 29 NOIEMBRIE 2021 NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

Vă aducem la cunoștință că, pentru a vă exercita dreptul de vot, conform art. 27 alin (1), capitolul III, din Regulamentul electoral, dreptul de a alege aparține numai membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. care îndeplinesc următoarele condiții: sunt membri cotizanți ai OAMGMAMR și nu au fost sancționați disciplinar.

Conform art. 50, capitolul VI din Regulamentul electoral, dreptul de vot se exercită de fiecare alegător o singură dată pentru fiecare etapă a procesului electoral, pe baza actului de identitate.

Dreptul de a fi ales aparține numai membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiții:
- au calitate de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. de cel puțin 5 ani;
- au certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. și aviz anual;
- nu au fost sancționați disciplinar;
- nu se află în situație de incompatibilitate, deținând alte funcții de conducere în organizații sindicale, în partide politice sau în alte asociații profesionale din România.

Dosarele se depun personal în perioada 23 – 25 noiembrie 2021, între orele 10.00 – 16.00, la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț.

Procesul electoral, pe fiecare subcomisie electorală, se va desfășura luni, 29 noiembrie 2021, între orele 07.00 – 16.00.

Locația va fi anunțată la o dată ulterioară.

1

Calendarul alegerilor organelor de conducere ale O.A.M.G.M.A.M.R. 2021
Alegerea organelor de conducere la nivel județean


 23 – 25 noiembrie 2021
(între orele 10.00 – 16.00)

TURUL I
Pentru alegerea reprezentanților în Adunarea Generală Județeană
Depunerea candidaturilor

26 noiembrie 2021

Afișarea listelor cu candidați

29 noiembrie 2021
 (între orele 07.00 – 16.00)
la subcomisiile electorale județene

Alegerea reprezentanților în Adunarea Generală Județeană și validarea rezultatelor alegerilor

2 – 3 decembrie 2021

Alegerea membrilor  în Consiliul Județean al O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț
alegerea Biroului Consiliului Județean

6 – 7 decembrie 2021

TURUL II
Alegerea membrilor  în Consiliul Județean al O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț
alegerea Biroului Consiliului Județean

Alegerea organelor de conducere
la nivel național

 15 decembrie 2021
(între orele 09.00 – 12.00)

Depunerea candidaturilor

15 decembrie 2021

Afișarea listelor cu candidați

16 decembrie 2021
(între orele 09.00 – 12.00)             

Alegerea Biroului Executiv și a Președintelui O.A.M.G.M.A.M.R.
validarea rezultatelor finale ale alegerilor

1

Anunț privind organizarea alegerilor organelor de conducere
ale OAMGMAMR

    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România organizează, în perioada 23.11.2021 – 16.12.2021, alegeri pentru desemnarea organelor de conducere, la nivel teritorial și național, conform Regulamentului electoral aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.36/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare.

    Regulamentul electoral este disponibil aici

https://oammr-neamt.ro/Regulament-Electoral-2021-1.pdf
https://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-alegerilor-organelor-de-conducere-ale-oamgmamr-2/

1

REPREZENTANȚI ALEȘI ÎN ADUNAREA GENERALĂ JUDEȚEANĂ
A O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ

1 SÎRBU PUIU
2 PATRAȘC MIHAELA
3 BUTILICĂ IULIANA
4 VASILCAN ILEANA
5 ANDRONACHE ROXANA - ELENA
6 COJOCARIU MIHAIELA
7 GUȘĂ LILIANA
8 OPREA MARIA
9 MIRON PARASCHIVA
10 SIMION ADINA - MARIA
11 POIANĂ CLAUDIA - RAMONA
12 LUNGU CARMEN
13 ȚUGUI SIMONA - NICOLETA
14 NISTOR AFRODITA - CECILIA
15 OBOROCIANU AURA - ANA
16 HORODNICEANU MARIA
17 ANISII ALINA - DANIELA
18 BURDUJA FLORENTINA
19 SECARĂ IRINA
20 APREUTESEI MIRELA
21 COMAN OVIDIU - MARIAN
22 LEMNARU IOANA - MARCELA
23 AANEI LIDIA
24 MITROFAN LILIANA
25 ARCHIR OANA - MIHAELA
26 GHIURCĂ DIANA
27 RĂUCESCU NICOLETA
28 ONIȘORU ELENA
29 IRIMIA RODICA
30 ANTOHI OANA – MIHAELA
31 SIMIONESCU IRINA
32 COCHILEȚ ANGELA
33 SCURTU MIHAIELA
34 SĂVINOIU ELENA

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

Vă aducem la cunoștință că, pentru a vă exercita dreptul de vot, conform art. 27 alin (1), capitolul III, din Regulamentul electoral, dreptul de a alege aparține membrilor care îndeplinesc următoarele condiții: sunt membri cotizanți ai OAMGMAMR și nu au fost sanționați disciplinar.

Conform art. 50, capitolul VI din Regulamentul electoral, dreptul de vot se exercită de fiecare alegător o singură dată pentru fiecare etapă a procesului electoral, pe baza actului de identitate.

Procesul electoral, pe fiecare subcomisie electorală, se va desfășura luni, 29 noiembrie 2021, astfel:

- Zona Piatra Neamț - la fostul birou al dr. Munteanu Codruț din cadrul Policlinicii Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, etaj 1, vizavi de O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț, între orele 07.00 – 16.00.
ATENȚIE! Intrarea se face prin ușa de acces în Policlinica Piatra Neamț dinspre biserica din curtea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț (intrarea spre birourile administrative).

- Zona Roman – la parterul Policlinicii Spitalului Municipal de Urgență Roman, intrarea de pe strada Tineretului, între orele 07.00 – 16.00.

- Zona Tîrgu Neamț - la camera oficială din cadrul Spitalului Orășenesc ’’Sf. Dimitrie’’ Tîrgu Neamț, între orele 07.00 – 16.00.

- Zona Bicaz – la sala de ședințe din incinta Spitalului Orășenesc Bicaz, între orele 07.00 – 16.00.

- Zona Roznov – la Clubul aflat în incinta Căminului pentru Persoane Vârstnice Roznov, între orele 07.00 – 16.00.

- Zona Bisericani – la Clubul Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani, între orele 07.00 – 16.00.

- SAJN
– Stația Piatra Neamț, între orele 07.00 –08.30.
– Substația Roman, între orele 09.30 – 11.00.
– Substația Tîrgu Neamț, între orele 12.00 – 13.30.
– Substația Bicaz, între orele 15.00 – 16.00.

PREȘEDINTE COMISIE ELECTORALĂ JUDEȚEANĂ
NISTOR DUMITRIȚA - NICOLETA

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

În baza Regulamentului electoral aprobat de Consiliul Național al OAMGMAMR, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț, organizează ALEGERI JUDEȚENE, în data de 29 NOIEMBRIE 2021 pentru Adunarea Generală Județeană. Dreptul de a alege, conform Regulamentului electoral, aparține numai membrilor cotizanți ai OAMGMAMR și care nu au fost sancționați disciplinar.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SE VA DEPUNE PERSONAL la secretariatul Comisiei Electorale Județene, la sediul OAMGMAMR filiala Neamț, conform Art. 29, în perioada: 23 – 25 NOIEMBRIE 2021, între orele 10:00 – 16:00

Candidații, conform art. 27, alin. 2, din Regulamentul electoral, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- Să aibă calitatea de membru al OAMGMAMR de cel puțin 5 ani;
- Să aibă certificat de membru al OAMGMAMR și aviz anual;
- Să nu fi fost sancționat disciplinar;
- Să nu se afle în situație de incompatibilitate, deținând alte funcții de conducere în rganizații sindicale, în partide politice sau în alte asociații profesionale din România.

Dosarul de candidatură va cuprinde:
- Formularul de candidatură – anexa 7 la Regulamentul electoral (formular tipizat);
- Certificatul de membru și avizul anual, după caz, în copie;
- Declarație pe propria răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare aplicate de OAMGMAMR;
- Declarație pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 14^1 din Statut, prin deținerea altor funcții de conducere în organizații sindicale, în partide politice sau în alte asociații profesionale din România – anexa 8 (formular tipizat);
- Recomandare a președintelui Biroului Consiliului Județean pentru membrii OAMGMAMR care au calitatea de salariați în cadrul OAMGMAMR.

Relații suplimentare la telefon: 0728939538
www.facebook.com/OAMGMAMRNeamt

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII ALEGERILOR ADUNĂRII GENERALE JUDEȚENE A ORDINULUI ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ, ÎN ZILELE DE 25, 26 ȘI 29 NOIEMBRIE 2021 NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

Vă aducem la cunoștință că, pentru a vă exercita dreptul de vot, conform art. 27 alin (1), capitolul III, din Regulamentul electoral, dreptul de a alege aparține numai membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. care îndeplinesc următoarele condiții: sunt membri cotizanți ai OAMGMAMR și nu au fost sancționați disciplinar.

Conform art. 50, capitolul VI din Regulamentul electoral, dreptul de vot se exercită de fiecare alegător o singură dată pentru fiecare etapă a procesului electoral, pe baza actului de identitate.

Dreptul de a fi ales aparține numai membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiții:
- au calitate de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. de cel puțin 5 ani;
- au certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. și aviz anual;
- nu au fost sancționați disciplinar;
- nu se află în situație de incompatibilitate, deținând alte funcții de conducere în organizații sindicale, în partide politice sau în alte asociații profesionale din România.

Dosarele se depun personal în perioada 23 – 25 noiembrie 2021, între orele 10.00 – 16.00, la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț.

Procesul electoral, pe fiecare subcomisie electorală, se va desfășura luni, 29 noiembrie 2021, între orele 07.00 – 16.00.

Locația va fi anunțată la o dată ulterioară.

1

Calendarul alegerilor organelor de conducere ale O.A.M.G.M.A.M.R. 2021
Alegerea organelor de conducere la nivel județean

 23 – 25 noiembrie 2021
(între orele 10.00 – 16.00)

TURUL I
Pentru alegerea reprezentanților în Adunarea Generală Județeană
Depunerea candidaturilor

26 noiembrie 2021

Afișarea listelor cu candidați

29 noiembrie 2021
 (între orele 07.00 – 16.00)
la subcomisiile electorale județene

Alegerea reprezentanților în Adunarea Generală Județeană și validarea rezultatelor alegerilor

2 – 3 decembrie 2021

Alegerea membrilor  în Consiliul Județean al O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț
alegerea Biroului Consiliului Județean

6 – 7 decembrie 2021

TURUL II
Alegerea membrilor  în Consiliul Județean al O.A.M.G.M.A.M.R. alegerea Biroului Consiliului Județean

Alegerea organelor de conducere la nivel național

 15 decembrie 2021
(între orele 09.00 – 12.00)

Depunerea candidaturilor

15 decembrie 2021

Afișarea listelor cu candidați

16 decembrie 2021
(între orele 09.00 – 12.00)             

Alegerea Biroului Executiv și a Președintelui O.A.M.G.M.A.M.R.
validarea rezultatelor finale ale alegerilor

1

Anunț privind organizarea alegerilor organelor de conducere
ale OAMGMAMR

    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România organizează, în perioada 23.11.2021 – 16.12.2021, alegeri pentru desemnarea organelor de conducere, la nivel teritorial și național, conform Regulamentului electoral aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.36/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare.

    Regulamentul electoral este disponibil aici

https://oammr-neamt.ro/Regulament-Electoral-2021-1.pdf
https://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-alegerilor-organelor-de-conducere-ale-oamgmamr-2/

1

În atenția Asistenților Medicali

În perioada 07 IANUARIE – 31 MARTIE 2019,
are loc procedura de REAVIZAREîn conformitate cu art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 144/2008
cu modificările și completările ulterioare.


Relatii la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt,
Telefon 0233224737
si la coordonatorul de zona.

1

In atentia Asistentilor Medicali

Reavizarea CERTIFICATELOR DE MEMBRU pentru ANUL 2015 
va începe la data de 12.01.2015,  conform prezentei programări:

1

În atenția Asistenților Medicali

O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț organizează la Spitalul Sf. Nicolae din Roman, în data de 27.11.2014
și la clubul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț în data de 28.11.2014 începând cu ora 09.00,
cursul cu tema Îngrijirea pacientului cu afecțiuni psihice, manifestare adresată asistenților medicali din secțiile de psihiatrie și din
centrele de recuperare neuropsihiatrică.
Relații la coordonatorul de zonă (dra. Mihalache Georgeta, tel. 0728939535)
și la sediul OAMGMAMR filiala Neamț, tel. 0233 224737.

1

În atenția Asistenților Medicali din Piatra Neamț

Vă informăm că OAMGMAMR filiala Neamț organizează, în data de 25 noiembrie 2014 la PIATRA NEAMT, cursul cu tema ”Educația pentru sănătate a pacientului – elemente de nutriție”, ce se va desfășura în sala mare a Consiliului Județean Neamț, începând cu ora 15.00. 
Manifestarea se adresează asistenților medicali înscriși la curs.
Relații suplimentare la sediul OAMGMAMR Neamț, tel. 0233 224737.

1

În atenția Asistenților Medicali din Roman

Vă informăm că OAMGMAMR filiala Neamț organizează, în zilele de  27 și 28 noiembrie 2014 la ROMAN, cursul cu tema 
”Educația pentru sănătate a pacientului – elemente de nutriție”,  ce se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Roman,
începând cu ora 15.00.
Manifestarea se adresează asistenților medicali înscriși la curs.
Relații suplimentare la dra. Mihalache Georgeta, tel. 0728939535.

1

În atenția Asistenților Medicali din Bicaz

Vă informăm că OAMGMAMR filiala Neamț organizează,  în data de 23 noiembrie 2014  la PIATRA NEAMT cursul cu tema 
”Educația pentru sănătate a pacientului – elemente de nutriție”,  ce se va desfășura la Restaurant Ceahlau din Bicaz,
începând cu ora 09.00. 
Manifestarea se adresează asistenților medicali înscriși la curs.
Relații suplimentare la dna. Cojocariu Mihaela, tel. 0728939541.

1

În atenția Asistenților Medicali din Bicaz

Vă informăm că OAMGMAMR filiala Neamț organizează,  în data de 22 noiembrie 2014  la PIATRA NEAMT,  simpozionul cu tema  ”Educația pentru sănătate a pacienților / clienților din sistemul medical”,  ce se va desfășura la Restaurant Ceahlau din Bicaz, începând cu ora 09.00. 
Manifestarea este gratuită și este creditată cu 8 credite EMC.
Relații suplimentare la dna. Cojocariu Mihaela, tel. 0728939541.

1

În atenția Asistenților Medicali din Roman

Vă informăm că OAMGMAMR filiala Neamț organizează, în ziua de  20 noiembrie 2014 la ROMAN , simpozionul cu tema 
”Educația pentru sănătate a pacienților / clienților din sistemul medical”,  ce se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Roman,
începând cu ora 15.00. 
Manifestarea este gratuită și este creditată cu 8 credite EMC.
Relații suplimentare la dra. Mihalache Georgeta, tel. 0728939535.

1

În atenția Asistenților Medicali din Tirgu Neamt

Vă informăm că OAMGMAMR filiala Neamț organizează, în ziua de  21 noiembrie 2014, la Tîrgu Neamț, simpozionul cu tema 
”Educația pentru sănătate a pacienților / clienților din sistemul medical”,  ce se va desfășura în sala de ședințe a Spitalului Orășenesc Tîrgu Neamț,începând cu ora 14.00. 
Manifestarea este gratuită și este creditată cu 8 credite EMC. 
Relații suplimentare la dna Onișoru Elena, tel. 0744771230.

1

În atenția Asistenților Medicali

            O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț vă invită să participaţi la simpozionul județean cu tema:
”Asistentul medical o forță pentru schimbare, o resursă vitală pentru sănătate”
ce se va desfășura în data de 11 iulie 2014, la Consiliul Județean Neamț.
Manifestarea este creditată de Comisia Națională de Educație Medicală Continuă cu 8 credite, Înscrierile se fac la sediul OAMGMAMR Neamț. Tel : 0233 224737.

1

A XII-a Conferință Națională a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
,,De la profesionalism la excelență, asistenții medicali îşi redefinesc identitatea”  
10- 13 septembrie 2014, Alba- Iulia
http://www.oamr.ro/ordinul-organizeaza-o-noua-conferinta-nationala/

1

CONFERINŢA REGIONALA IATDMCT
Ştiinţă performantă, medicină avansată, practică optimă
6-7 Iunie 2014


AL 21-LEA CONGRES NATIONAL DE MEDICINA DE LABORATOR
AL 9-LEA CONGRES NATIONAL AL ASISTENŢILOR MEDICALI DE LABORATOR
AL 8-LEA SIMPOZION DE IMUNOPATOLOGIE

Va invitam sa va alaturati participantilor inscrisi la evenimentele SRML & IATDMCT 2014!

Congresul  National de Medicina de Laborator si  Conferinta Regionala IATDMCT vor reuni specialisti de laborator, clinicieni si farmacisti, care va vor prezenta punctul lor de vedere asupra problemelor pe care laboratorul trebuie sa le rezolve in relatie cu patologia clinica si probleme legate de domeniul nou al urmaririi terapiilor medicamentoase si al toxicologiei clinice.
 
Subiectele vor fi abordate cu mult profesionalism de specialistii in acest domeniu din Canada, SUA, Marea Britanie, Japonia, Germania, Franta, Belgia, a caror participare face ca aceste manifestari sa fie unele de mare deschidere internaţionala, care vor ajuta medicina romaneasca sa-si urmeze drumul spre dezvoltare.

Invitati Conferinta IATDMCT

Dr. Dave Berry (Marea Britanie)
Prof. Dr. Liviu Iftode (SUA)    
Prof. Dr. Hans H. Maurer (Germania)
Dr. Manuela G. Neuman (Canada)
Prof. Dr. Michael Oellerich (Germania)
Prof. Dr. Yusuke Tanigawara (Japonia)
Dr. Pierre Wallemacq (Belgia)
Prof. Dr. Eberhard Wieland (Germania)
Farm. Simone Zerah (Franta)  

Invitati Congres SRML
               
Invitati straini:

Simone Zerah (Franta)
Anne Vassault (Franta)
Prof. Dr. Cristina Iftode, PhD (SUA)
Dr. Roxana Fournier (Franta)
Dr. Adrian M. Padurean (SUA)
Dr. Maria Fleseriu (SUA)
Dr. Saskia Wehnelt (Germania)

Invitați romani:

Prof. Dr. Sanda Marchian
Prof. Dr. Adriana Stanila
Conf. Dr. Romeo Mihaila
Conf. Dr. Victoria Birlutiu
Conf. Dr. Paul Porr
Conf. Dr. Maria Rotaru
Conf. Dr. Nicolae Grigore
Sef Lucrari  Dr. Romeo Micu
Sef Lucrari Dr. Corina Cazan

Sef Lucrari Dr. Iurian Sorin
Dr. Marius Geanta
Irina Ghita MSc
Dr. Cristina Florescu Moraid
Dr. Mihaela Micu
Dr. Corina  Porr
Dr. Mihaela Adriana Toderici
Dr. Mihaela Leustean
Dr. Lavinia Radu

Pentru mai multe detalii privind speakerii confirmati si lucrarile care vor fi prezentate,
va rugam click aici.

INREGISTRATI-VA ACUM!
FORMULAR DE INREGISTRARE ONLINE

Pentru mai multe informatii privind taxele de inregistrare, 
va rugam click
 aici.

1

HOSPICE Casa Sperantei deruleaza in perioada 1 mai 2013- 30 aprilie 2016, in parteneriat cu Spitalul Saint Gallen Elvetia si Fundatia Median Research Centre Romania, un proiect care isi propune sa dezvolte un  model pilot de abordare paliativa in comunitate pentru pacientii cu cancer din Romania. In prima parte a acestui proiect s-a desfasurat un studiu calitativ si cantitativ prin care am incercat sa evidentiem cat mai obiectiv disparitatile/barierele pe care pacientii cu cancer le intampina in accesarea de servicii adecvate in comunitate. S-au colectat studii de caz si s-au desfasurat grupuri focus in 4 judete pilot (Brasov, Iasi, Cluj, Bucuresti), iar datele obtinute au stat la baza unui chestionar. 

Contributia si experienta dumneavoastra personala sunt importante pentru a putea colecta datele necesare descrierii contextului actual al serviciilor, ceea ce ne va permite sa identificam interventiile cele mai potrivite pentru inlaturarea disparitatilor/barierelor pe care le intampina bolnavii de cancer in comunitate. De aceea va rugam sa alocati acum 10 minute completarii acestui CHESTIONAR online https://www.surveymonkey.com/s/M7CZX8T 

Va multumim pentru contributie! 

1

In atentia Asistentilor Medicali

Va informam ca a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 285 din 21.05.2013, Ordinul privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie.

MONITORUL OFICIAL NR. 285 DIN 21.05.2013.pdf

1

LEGE Nr. 358 din 18 decembrie 2013
pentru modificarea art. 196A1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 819 din 21 decembrie 2013


Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Articolul 196A1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 196A1
(1) Asistenţii medicali absolvenţi de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată într-o specializare de profil clinic care au dobândit gradul de principal şi, ulterior, au absolvit studii superioare de asistent medical generalist ori moaşă se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal şi a gradaţiei avute la data promovării.
(2) Se consideră specializări de profil clinic potrivit prevederilor alin. (1) următoarele: asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie, asistent medical de pediatrie, asistent medical de ocrotire.
(3) Asistenţii medicali cu profil paraclinic, farmacie, medicină dentară, balneofizioterapie, încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în profilul acestora, se încadrează în funcţia corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradului de principal şi a gradaţiei avute la data promovării.
(4) Asistenţii medicali încadraţi în sistemul public în baza diplomei/certificatului de studii sanitare postliceale sau superioare de scurtă durată de specialitate, care au absolvit studii superioare în profilul acestora şi, ulterior, obţin gradul de principal în profilul studiilor superioare absolvite, beneficiază de încadrarea în funcţia de asistent medical principal corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cu menţinerea gradaţiei avute la data promovării."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA


PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 18 decembrie 2013. Nr. 358.

1

COMUNICAT REFERITOR LA LEGEA NR. 53/ 2014

În urma apariţiei Legii nr. nr. 53/ 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 301/ 24.04.2014, au fost făcute modificări la art. 22, alin. (4) şi a fost abrogat alin.(5).

http://www.oamr.ro/comunicat-referitor-la-legea-nr-53-2014/

1

Ministerul sănătăţii cabinet secretar general

CĂTRE, DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICA

Prin Legea nr.53/2014, a fost aprobata cu modificări O.U.G. nr.144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
Prin legea de aprobare a ordonanţei de urgenta a fost modificat alin.(4) al art.22 , după cum urmează :
"(4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pensionează conform reglementărilor în vigoare."
Potrivit alin.(7) al art.22 din O.U.G. nr.144/2004, în cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.
De asemenea, potrivit art.19 din O.U.G. nr.103/2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, "în anul 2014, numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, pentru instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii cu încadrarea în cheltuielile cu salariile în bani aprobate prin buget".
Astfel, în anul 2014, ordonatorii principali de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice, astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială, acordate în condiţiile legii, cu încadrarea în numărul total de posturi pe fiecare sursă de finanţare.
În baza acestor prevederi, unităţile sanitare finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, vor putea demara procedura de organizare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante, numai după aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, ca urmare a contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
Având în vedere situaţia creată prin modificarea adusă O.U.G. nr.144/2008 prin legea de aprobare a acesteia, prin schimbarea sistemului de pensionare  a asistenţilor medicali şi  alinierea  acesteia  la  prevederile  Legii nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi riscul de a determina accentuarea deficitului de personal din această categorie profesională, managerii unităţilor sanitare cu paturi vor demara procedura prevăzută la art.22 alin.(7) din O.U.G. nr.144/2008, în vederea menţinerii în activitate a asistenţilor medicali care îndeplinesc condiţiile de vârstă pentru pensionare, până la ocuparea prin concurs/examen a posturilor vacantate prin pensionare.
Pentru a preîntâmpina blocarea sistemului sanitar prin accentuarea deficitului de personal ca urmare a pensionării unui număr mare de asistenţi medicali, vă rugăm a transmite aceste precizări, în regim de urgenţă, tuturor managerilor unităţilor sanitare cu paturi de pe raza judeţului dvs., respectiv, unităţilor sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, inclusiv spitalelor din reţeaua Ministerului Transporturilor care au trecut în subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţilor sanitare cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale.
Totodată, vă rugăm să asiguraţi centralizarea propunerilor de menţinere în activitate peste vârsta de pensionare a asistenţilor medicali, primite de la unităţile sanitare şi transmiterea acestora cu operativitate la Ministerul Sănătăţii pentru a fi aprobate.
https://www.facebook.com/OAMGMAMRNeamt

1

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Stimate Domnule Ministru,

Referitor la apariţia legii nr.53/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial nr. 301/ 24.04.2014, vă supunem atenţiei următoarele:
Având în vedere deficitul major de asistenţi medicali şi moaşe din sistemul sanitar, alineatele (6) şi (7) ale art. 22 din OUG nr. 144/2008 dau posibilitatea asistenţilor asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali să îşi continue activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.
În textul articolului menţionat nu sunt prevăzute autorităţile publice locale care au preluat unităţile sanitare publice în urma descentralizării sistemului sanitar, fapt pentru care, în opinia noastră, aceste prevederi nu pot fi aplicate acestor unităţi.
In acest sens, din punctul nostru de vedere, este necesară elaborarea unui nou act normativ pentru completarea alin. (7) al art. 22, astfel:
"în cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, până la ocuparea posturilor prin concurs, la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv a autorităţilor publice locale, cu avizul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu aprobarea Ministerului Sănătăţii."
Având în vedere ca în prezent ocuparea posturilor în unităţile sanitare sunt blocate, în situaţia în care se impune scoaterea posturilor la concurs, considerăm că este necesară solicitatea realizării de către direcţiile de sănătate publică dar şi de către autărităţile publice locale, a unei analize privind numărul de persoane care urmează să fie pensionate conform Legii nr. 53/2014, pentru a evidenţia impactul la nivelul unităţilor sanitare, precum şi identificarea măsurilor ce se impun a fi luate.
https://www.facebook.com/OAMGMAMRNeamt

Cu deosebită consideraţie,
Preşedinte, Mircea Timofte

1

Stimati colegi,

Demersul prompt al OAMGMAMR s-a finalizat cu success, astfel incat asistentii medicali se pot pensiona la varsta de 65 de ani.

In urma aparitiei Legii nr. 53/2014, OAMGMAMR, prin adresa cu nr. 481/2014 a solicitat Ministerului Sanatatii elaborarea unei Ordonante de Urgenta prin care sa se revina la posibilitatea pensionarii asistentilor medicali, la varsa de 65 de ani, conform prevederilor OUG 144/2008.

OUG 144/2008 s-a modificat corsespunzator solicitarilor noastre. In acest sens, in Monitorul Oficial nr.359/15.05.2014 s-a publicat Ordonanta de urgenta nr. 23/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative in domeniul sanatatii.

Art. III. -
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pensionează la vârsta de 65 de ani, indiferent de sex."
2. La articolul 22, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:

(51) La cerere, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali se pot pensiona, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(52) Prin derogare de la dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de muncă al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali încetează de drept la îndeplinirea cumulativă a condiţiilor privind împlinirea vârstei de 65 de ani şi a stagiului minim de cotizare realizat în sistemul public de pensii sau la data comunicării deciziei de pensie pentru limită de vârstă, a pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare, în cazurile prevăzute la alin. (51)."

Va rog sa informati membrii filialei dumneavoastra cu privire la aceste noi prevederi.

Mircea Timofte
Presedinte

 
1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei