Prezentarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din Romania, Filiala Neamţ

3 mai mult

jurnalulasistentilormedicali.ro

facebook OAMGMAMR filiala Neamt

facebook Jurnalul Asistentilor Medical

Consiliul Judeţean

Biroul Executiv

2
Comisia de Etică si Deontologie

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI !!!

Asistenții medicali care au promovat programele de specializare pot ridica CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE de la sediul OAMGMAMR filiala Neamț, bd. Republicii nr. 19, bl. A2, parter, conform programului:

LUNI – VINERI
08.00 – 14.00

Certificatele se eliberează TITULARILOR pe baza cărții de identitate aflată în termen de valabilitate sau persoanelor împuternicite prin procură notarială.

Membrii care au urmat cursurile de reconversie profesionala în specializarea Laborator și în specializarea Radiologie – Imagistică Medicala vor preda și Certificatele de membru. Aceștia vor primi certificate noi, care menționează a doua specializare.

1

Program de lucru cu publicul
în perioada reavizării


Luni - Joi - intre orele 8-14

Primire documente:
08:00 - 10:00
11:00 - 13:00

Eliberare documente:
10:30 - 11:00
13:30 - 14:00

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI !!!

Stimați colegi, reavizarea din acest an se va desfășura în perioada 10 OCTOMBRIE – 16 DECEMBRIE 2022. Și în acest an, „reprezentanții” vor depune documentele dumneavoastră în vederea reavizării.

În instituțiile cu minimum 2 angajați (cabinete medicale individuale sau asociate, alte forme de organizare medicală), unul dintre cei doi asistenți medicali va deveni „reprezentant”. În cazul spitalelor, asistentele șefe sunt numite „reprezentanți”.

Unitățile medicale din zona Piatra Neamț sunt programate în vederea depunerii documentelor conform graficului publicat pe siteul http://oammr-neamt.ro/ și pe pagina de facebook www.facebook.com/OAMGMAMRneamt.

Programările pentru zonele Roman, Tîrgu Neamț, Bicaz, Bisericani, Roznov si SAJN vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă.

Reprezentantul va depune coordonatorului de zonă următoarele documente:

1. Certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț (ORIGINAL, ÎN FOLIE);

2. Raport REVISAL eliberat în luna respectivă, semnat și ștampilat de angajator, cu număr de înregistrare (pentru as. med. ce profesează la farmacii și cabinete medicale / clinici medicale – dacă există o politică de confidențialitate a venitului, conform procedurii fiecărei instituții în parte!)
ATENȚIE ! Asistenții medicali care exercită profesia în două locuri, vor depune raport REVISAL pentru fiecare loc de muncă în parte!

3. Diplomele de participare (certificate de absolvire), tiparite, la cursurile efectuate în anul 2022.

4. Xerocopie după asigurarea de malpraxis valabilă 1 ianuarie – 31 decembrie 2023, încheiată după cum urmează:
• pentru asistenții medicali care își exercită profesia în unități sanitare cu paturi, valoarea minimă a sumei asigurate va fi de 10.000 EURO;
• pentru asistenții medicali care își exercită profesia în unități de medicină primară ambulatorii, cabinete medicale individuale, valoarea minimă a sumei asigurate va fi de 4.000 EURO;
• pentru asistenții de farmacie care își exercită profesia, valoarea minimă a sumei asigurate va fi de 2.000 EURO.

5. Xerocopie CI (pentru actualizarea CI expirate), certificat de căsătorie sau certificat de divorț – DOAR în cazul schimbării numelui sau al actualizării statusului marital.

SE PRIMESC DOAR DOSARELE COMPLETE!!!

Documente necesare pentru reavizare 
Programul de desfasurare a reavizarii


1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN
ZONA TG. NEAMȚ

Programările la reavizare pentru ZONA TG. NEAMȚ vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 10 octombrie 2022.
Astfel, asistenții medicali din zona TG. NEAMȚ
vor fi sunați de coordonatorul zonal și programați.
În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare,
vor suna coordonatorul de zonă,
doamna OBOROCIANU AURA-ANA (telefon: 0728.939540) pentru programare.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN
ZONA ROZNOV

Programările la reavizare pentru ZONA ROZNOV vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 10 octombrie 2022.
Astfel, asistenții medicali din zona ROZNOV
vor fi sunați de coordonatorul zonal și programați.
În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare,
vor suna coordonatorul de zonă,
doamna ȚUGUI SIMONA-NICOLETA (telefon: 0728.939542) pentru programare.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN
ZONA ROMAN

Programările la reavizare pentru ZONA ROMAN vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 15 octombrie 2022.
Astfel, asistenții medicali din zona ROMAN
vor fi sunați de coordonatorul zonal și programați.
În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare,
vor suna coordonatorul de zonă
la numărul de telefon 0726.292788 pentru programare.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN
ZONA BICAZ

Programările la reavizare pentru ZONA BICAZ vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 10 octombrie 2022.
Astfel, asistenții medicali din zona BICAZ
vor fi sunați de coordonatorul zonal și programați.
În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare,
vor suna coordonatorul de zonă,
doamna COJOCARIU MIHAIELA (telefon: 0728.939541) pentru programare.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI DIN
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BISERICANI

Programările la reavizare pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 01 noiembrie 2022.
Astfel, asistenții medicali din Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani vor fi sunați de
coordonatorul zonal și programați.
În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare,
vor suna coordonatorul de zonă,
doamna COJOCARIU MIHAIELA (telefon: 0728.939541) pentru programare.

1
1

ÎNSCRIERI
Examen de Grad Principal
2022      

1 Anunț examen de Grad Principal
1 Descarca anuntul
1 Model adeverință experiență profesională

1

În atenția asistenților medicali
care participă la Examenul de Grad Principal

      OAMGMAMR pune la dispoziția asistenților medicali și moașelor, gratuit, în format electronic lucrarea “Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenți medicali generaliști”.

Versiunea tipărită a Tratatului poate fi achiziționată direct de la Editura Universitară “Carol Davila”– https://editura.umfcd.ro/tratat-de-ingrijiri-medicale-pentru-asistenti-medicali-generalisti-volumul-1/ (preț de referință: 485 lei/set).

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România confirmă, încă o dată, angajamentul de a facilita și sprijini procesul de instruire și pregătire profesională al asistenților medicali și moașelor.

Cele trei volume care alcătuiesc tratatul reprezintă un suport esențial pentru atingerea celor mai înalte standarde de pregătire profesională în domeniu, constituindu-se într-o lucrare de referință atât pentru asistenții medicali generaliști, cât și pentru cadrele didactice.

Tratatul, coordonat de Șef Lucrări Dr. Crin Marcean, Director al Şcolii Sanitare Postliceale Fundeni și publicat cu sprijinul Editurii Universitare „Carol Davila”, abordează teme întâlnite în activitatea curentă a oricărui asistent medical: nursing general, nursing în medicină internă și specialitățile înrudite, nursing în urgențe medico-chirurgicale și ATI, nursing în neuro-psihiatrie, nursing în obstetrică-ginecologie, puericultură, pediatrie și nursing specific, epidemiologie și nursing în boli infecțioase, gerontologie, geriatrie și nursing specific, oncologie și nursing specific, îngrijiri paliative, nursing comunitar și îngrijirea persoanelor cu dizabilități și calitatea îngrijirilor și siguranța pacientului.

Vol.-I – Tratat de ingrijiri medicale
Vol.-II – Tratat de ingrijiri medicale
Vol.-III – Tratat de ingrijiri medicale

1

Examenul de grad principal sesiunea 2022
se desfăşoară după cum urmează:

01.09.2022– examenul pentru asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotire, surori medicale, oficianţi medicali;

02.09.2022–
examenul pentru asistenţi medicali-celelalte specializări altele decât asistenţi medicali generalişti, pediatrie, ocrotirse, surori medicale, oficianţi medicali.

Va punem la dispoziție tematica și bibliografia de examen:

https://www.oamr.ro/tematica-si-bibliografia-examenului-de-grad-principal-pentru-asistenti-medicali-generalisti-moase-asistenti-medicali-surori-medicale-si-oficianti-medicali-sesiunea-2022

Notă: În cazul în care bibliografia de examen va suferi modificări, aceasta va fi actualizată cu 60 de zile înainte de data desfășurării probelor de examen.

1

ÎNSCRIERI SPECIALIZĂRI
ASISTENȚI MEDICALI
PENTRU RECONVERSIE PROFESIONALĂ

În baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, Ministerul Sănătăţii organizează prin Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, programe de specializare pentru reconversie profesională pentru asistenți medicali, indiferent de nivelul de calificare.

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2022-2023, se realizează în perioada 15 martie - 15 septembrie 2022, numai pe platforma PERFMED a SNSPMPDSB https://www.perfmed.ro.

Solicitarea de înscriere, dosarul de înscriere și dovada de plată se vor depune online de către angajator.

Taxa de instruire se suportă de angajator (conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau finanțarea poate proveni din alte surse.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţi medicali NU pot participa concomitent la două programe de specializare.

Mai multe detalii despre înscrierea la programele de specializare vor fi publicate pe site-ul www.snspms.ro și pe platforma PERFMED.

1

În atenția Asistenților Medicali

Vă informăm că și anul acesta cursurile se vor desfășura preponderent în mediul virtual, GRATUIT.

Vă recomandăm să folosiți platforma de cursuri https://emc.oamr.ro/login/index.php în vederea realizării creditelor necesare pentru anul 2022. La finalizarea cursului, vă recomandăm să tipăriți certificatele de absolvire pe care le veți prezenta la reavizare.

Atenție! Nu faceți aceleași cursuri pe care le-ați făcut anul trecut!

În cazul în care vom avea oferte de curs cu participare la sală, vă vom anunța în timp util.

Vă recomandăm să respectați strict instrucțiunile de creare cont (notați-vă adresa de email și parola pentru a nu le uita) și vă informăm că aveți la dispoziție adresa de email suportemcoamr@gmail.com precum si https://emc.oamr.ro/suport/ pentru probleme tehnice (nu sunați la numerele filialei Neamț a O.A.M.G.M.A.M.R. pentru că platforma nu este a noastră, ci a sediului central).

1 Instructiuni de conectare OAMGMAMR
1 Ghid de utilizare a platformei de cursuri online

1 Suport tehnic

1

PROTOCOL DE COLABORARE

privind instruirea personalului din farmaciile comunitare si ofoconele comunitare rurale implicat in activitatea testare antigenica rapida pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 si aprobarea procedurii de instruire

1 protocol de colaborare + anexe

11

În atenția Asistenților Medicali

         Prin ordinul comun al ministrului educației și ministrului sănătății nr. 3764/694/2018 pentru completarea anexei 2 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizați / acreditați, privind acordarea asistenței medicale gratuite și promovarea unui stil de viață sănătos, a introdus obligativitatea dotării cabinetelor medicale din grădinițe, cabinetelor medicale școlare și cabinetelor de medicină dentară cu EpiPen 150 micrograme soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică de 0,3 ml (numai în prim ajutor pentru unitățile de învățământ a căror conducere a fost informată în scris de părinții că au copii care suferă de alergii).

Recomandare cu privire la primul ajutor în caz de anafilaxie

1

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR
OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA

     Mai multe informatii si documentele necesare le puteti gasi aici.

1

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

  În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate  de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

  În acest sens:

 
-până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun  la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

  -în perioada 16-31.12.2015 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

  -începând cu data de 4.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

1 Platforma cursuri online
1 Instructiuni de conectare
1 Ghid de utilizare

1 Suport tehnic

1
1

REAVIZARE 2023

GRAD PRINCIPAL 2022

2

Tematica si bibliografia

1
1

2

Documente necesare pentru înscrierea în O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamţ.

1

1 Documente necesare în vederea obţinerii duplicatului la Certificatul de Membru.

1

1 Documente necesare pentru Reavizare.

1

2 Documente necesare pentru Reatestarea Competentei Profesionale.

1
1

EDUCATIE MEDICALA CONTINUA

1 Norme de creditare.
1 Cerere EMC - Curs.
1 Cerere EMC -Manifestari Simpozioane.
1 Chestionar de evaluare finala a formatorului - cursului EMC.
1 Fisa publicatiei.
1 Proces-verbal.
1 Anexa 6.
1 Anexa 7.


1

2

1


RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OBȚINUTE
ÎN ROMÂNIA

1 Detalii

1

1 Cerere tip

1 Model adeverinta angajator

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienta profesionala

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist- pentru care SE CERE experienta profesionala

1 Alte titluri de calificare de asistent medical

1 Titlul de calificare Moasa- pentru care NU se cere experienta profesionala

1 Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie OG pentru care SE CERE experienta profesionala


1

2

 

6 mai mult

1

1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei