Prezentarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din Romania, Filiala Neamţ

3 mai mult

Login

Inregistrati-va

Consiliul Judeţean

Biroul Executiv

2
Comisia de Etică si Deontologie1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

Pentru încadrarea în corpul agenţilor de penitenciare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs 91 posturi vacante de asistent medical generalist, asistent medical igienă, asistent medical stomatologie, asistent medical farmacie şi asistent medical radiologie în unităţile subordonate.

Documentele originale pot fi consultate accesând pagina web
http://anp.gov.ro/concursuri-din-sursa-externa

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Medicală a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, telefon 021/2086150 int. 27474.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

   CONFERINŢA DE STERILIZARE
Editia A VII-A, ZALĂU
19-20 MAI 2016

Informatii suplimentare la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Neamt

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

    A XIV-a Conferinta Nationala si a III-a Conferinta Internationala
a O.A.M.G.M.A.M.R.


10-13 mai 2016

Inscrieri si detalii puteti gasi pe http://www.oamr.ro/conferinta2016/

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI
DIN BICAZ

      O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț vă invită să participaţi la simpozionul ’’Practica independentă a profesiei de asistent medical generalist, moașă, asistent medical – noutăți legislative’’, ce se va desfășura în ziua de
23 ianuarie 2016, la Clubul Cimentiștilor Bicaz.

Taxa de participare este de 35 lei.
Detalii si inscrieri la coordonatorul de zonă
COJOCARIU MIHAIELA, tel : 0728939541.

1

REAVIZARE 2016

      Vă informăm că în perioada 11.01 – 31.03 2016,
LUNI - JOI, orele 08:00 - 14:00 
O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț va desfășura procedura  de
REAVIZARE a Certificatelor de membru, 
în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 144/2008.

PROGRAM REAVIZARE
DOCUMENTE REAVIZARE

1

PROGRAM DE ACTIVITATE CU PUBLICUL ÎN PERIOADA REAVIZĂRII

11 IANUARIE 2016 – 31 MARTIE 2016

LUNI – JOI
ORELE 08.00 – 14.00

1

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR
OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA

     Mai multe informatii si documentele necesare le puteti gasi aici.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!

      Asistentii medicali care au sustinut si promovat Examenul de Grad Principal sesiunea 2015, pot ridica Certificatele de Confirmare în Grad Principal, de la sediul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania filiala Neamt, bd. Traian nr. 1, Policlinica Piatra Neamt, etaj 1, camera 124.
   Certificatele de Grad Principal se elibereaza titularilor sau persoanelor imputernicite de acestia prin procura notariala. La ridicarea Certificatelor de Grad Principal, titularii vor prezenta actul de identitate, iar persoanele imputernicite vor prezenta actul de identitate si procura.
        Informatii suplimentare la telefon 0233 224737.

1

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

  În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate  de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

  În acest sens:

 
-până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun  la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

  -în perioada 16-31.12.2015 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

  -începând cu data de 4.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI
care au absolvit examenul pentru obținerea specializărilor
Laborator, Balneo-fizioterapie, Igienă și Sănătate publică,
Nutriție și dietetică, Radiologie-imagistică medicală!

Asistentii Medicali care au absolvit programul de specializare, pot ridica adeverintele de absolvire de la sediul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania filiala Neamt, bd. Traian nr. 1, policlinica Piatra Neamt, etaj 1, camera 124.
Adeverinta se elibereaza titularului pe baza prezentării documentului de identitate sau persoanei împuternicite pe baza împuternicirii (nelegalizată), însoțit de copie după cartea de identitate atât a titularului cât și a persoanei împuternicite.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!

    Asistentii medicali care au sustinut si promovat Examenul de Grad Principal sesiunea 2013 pot ridica adeverintele de confirmare in grad principal,  de la sediul Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania filiala Neamt, bd. Traian nr. 1, policlinica Piatra Neamt, etaj 1, camera 124.
    Adeverintele se elibereaza titularilor sau persoanelor imputernicite de acestia prin procura notariala. La ridicarea adeverintelor, titularii vor prezenta actul de identitate, iar persoanele imputernicite vor prezenta actul de identitate si procura.
    Informatii suplimentare la telefon 0233 224737.

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!

Stimați colegi, în baza Hotărârii nr. 5 / 21.03.2014, privind aprobarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă, vă reamintim obligativitatea realizării creditelor pe anul în curs, credite necesare avizării anuale (30 de credite).

Din cele 30 de credite anuale, cel puțin jumătate (15 credite) trebuie obligatoriu să fie realizate din CURSURI (Atenție! Nu confundați cu simpozioanele, conferințele sau congresele!). Dacă ați acumulat mai multe credite, pentru avizarea anuală, din simpozioane, conferințe sau congrese, acestea nu compensează nevoia celor 15 credite obligatorii din CURSURI. Nu ne dorim ca, la sfârșitul de an să avem ’’ambuteiaje’’ în vederea realizării creditelor. Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț v-a pus la dispoziție o listă de cursuri pe care le puteți urma în vederea realizării creditelor obligatorii.

De asemenea, vă rugăm să vă ridicați, de la sediul OAMGMAMR filiala Neamț, sau de la coordonatorii zonali, toate certificatele de participare la cursuri / manifestări științifice, certificate ce s-au dovedit a fi atât de utile.


PRESEDINTE OAMGMAMR FILIALA NEAMT
SIRBU PUIU

1

În atenția Asistenților Medicali

OAMGMAMR filiala Neamț vă pune la dispoziție următoarele cursuri:

 1. MODELE DE ABORDARE A PACIENTULUI DE CĂTRE ASISTENTUL MEDICAL ÎN EXERCITAREA PROFESIEI
  (lector Bolotă Maria) –
  cursul se adresează asistenților medicali din secțiile OG)

 2. RELAȚIA ASISTENT MEDICAL – PACIENT
  (lector Bolotă Maria)

 3. DISPENSARIZAREA GRAVIDEI - ȘCOALA PĂRINȚILOR
  (lector Bolotă Maria)


 4. URGENȚE MEDICALE CRITICE – GREȘELI  FRECVENTE DE EVALUARE ȘI TRATAMENT
  (lector dr. Mîndăianu Horațiu) – cursul se adresează asistenților medicali din secțiile Ortopedie – Traumatologie, UPU – SMURD, ATI și SAJN


 5. TRATAMENTUL DE URGENȚĂ A COPILULUI CRITIC – GREȘELI FRECVENTE DE EVALUARE ȘI TRATAMENT
  (lector dr. Mîndăianu Horațiu) – cursul se adresează asistenților medicali din secțiile
  Pediatrie, Neonatologie, asistenților medicali de la cabinete medici de familie

 6. INTERPRETAREA RAPIDĂ A EKG
  (lector dr. Mîndăianu Horațiu)


 7. MODUL RESUSCITARE CARDIO-PULMONARĂ DE BAZĂ PEDIATRICĂ
  (lector dr. Mîndăianu Horațiu)


 8. MODUL DE RESUSCITARE CARDIO-PULMONARĂ
  (lector dr. Mîndăianu Horațiu)


 9. URGENȚE  MEDICO – CHIRURGICALE
  (lector dr. Mîndăianu Horațiu)


 10. MODUL DE INIȚIERE ÎN TRAUMĂ
  (lector dr. Mîndăianu Horațiu)


 11. PACIENTUL CRITIC TRAUMATIZAT – GREȘELI FRECVENTE DE EVALUARE ȘI TRATAMENT
  (lector dr. Mîndăianu Horațiu)

 12. ÎNGRIJIREA PACIENTULUI CU COLOSTOMĂ
  (lector Lungu Carmen)

 13. EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE A PACIENȚILOR / CLIENȚILOR DIN SISTEMUL MEDICAL
  (lector Sîrbu Puiu)

 14. COMUNICAREA TERAPEUTICĂ
  (lector Lungu Carmen)


 15. ALIMENTAȚIA PACIENTULUI CHIRURGICAL
  (lector Lungu Carmen)


 16. EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE A PACIENTULUI – ELEMENTE DE NUTRIȚIE
  (lector Sîrbu Puiu)


 17. CONSTRUIREA UNEI PROCEDURI MEDICALE
  (lector Sîrbu Puiu)


 18. INFECȚII NOSOCOMIALE / PROCEDURI MEDICALE
  (lector Sîrbu Puiu)


 19. MANAGEMENT SANITAR
  (lector Sîrbu Puiu)


 20. NOȚIUNI PRIVIND ABORDAREA PACIENTULUI CU AFECȚIUNI HEMATOLOGICE NON-ONCOLOGICE
  (lector Parasca Violeta)

 21. URGENȚE ÎN HTA
  (lector Parasca Violeta)


 22. HTA – DRUMUL DE LA PREVENȚIE LA TRATAMENT SAU DE LA SĂNĂTATE LA BOALĂ
  (lector Parasca Violeta)

 23. EDUCAȚIA ÎN HTA
  (lector Parasca Violeta)

 24. METODE ȘI TEHNICI DE COMBATERE A CONSUMULUI DE ALCOOL
  (lector Stancu Lorena)

În măsura în care vom reuși să organizăm și alte cursuri și manifestări științifice, vi le vom anunța în timp util. Relatii suplimentare la Sediul O.A.M.G.M.A.M.R. Neamt si la coordonatorii de zone

2

1

GRAD PRINCIPAL SESIUNEA 2015

1

2

Documente necesare pentru înscrierea în O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamţ.

1

1 Documente necesare în vederea obţinerii duplicatului la Certificatul de Membru.

1

1 Documente necesare pentru Reavizare.

1

2 Documente necesare pentru Reatestarea Competentei Profesionale.

1

1 Adeverinţă pentru Străinătate.

1

Educaţie Medicală Continuă

1 Norme de creditare.
1
Cerere EMC - Curs.
1 Cerere EMC -Manifestari Simpozioane.
1 Chestionar de evaluare finala a formatorului - cursului EMC.
1 Fisa publicatiei.
1 Proces-verbal.
1 Anexa 6.
1 Anexa 7.


1

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OBȚINUTE
ÎN ROMÂNIA

1 Detalii

1

1 Cerere tip

1 Model adeverinta angajator

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienta profesionala

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist- pentru care SE CERE experienta profesionala

1 Alte titluri de calificare de asistent medical

1 Titlul de calificare Moasa- pentru care NU se cere experienta profesionala

1 Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie OG pentru care SE CERE experienta profesionala


1

2

 

6 mai mult

1

1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei