Prezentarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din Romania, Filiala Neamţ

3 mai mult

jurnalulasistentilormedicali.ro

facebook OAMGMAMR filiala Neamt

facebook Jurnalul Asistentilor Medical

Consiliul Judeţean

Biroul Executiv

2
Comisia de Etică si Deontologie

ÎN ATENȚIA
ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

Vă aducem la cunoștință că, pentru a vă exercita dreptul de vot, conform art. 27 alin (1), capitolul III, din Regulamentul electoral, dreptul de a alege aparține membrilor care îndeplinesc următoarele condiții: sunt membri cotizanți ai OAMGMAMR și nu au fost sanționați disciplinar.

Conform art. 50, capitolul VI din Regulamentul electoral, dreptul de vot se exercită de fiecare alegător o singură dată pentru fiecare etapă a procesului electoral, pe baza actului de identitate.

Procesul electoral, pe fiecare subcomisie electorală, se va desfășura luni, 29 noiembrie 2021, astfel:

- Zona Piatra Neamț - la fostul birou al dr. Munteanu Codruț din cadrul Policlinicii Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, etaj 1, vizavi de O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț, între orele 07.00 – 16.00.
ATENȚIE! Intrarea se face prin ușa de acces în Policlinica Piatra Neamț dinspre biserica din curtea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț (intrarea spre birourile administrative).

- Zona Roman – la parterul Policlinicii Spitalului Municipal de Urgență Roman, intrarea de pe strada Tineretului, între orele 07.00 – 16.00.

- Zona Tîrgu Neamț - la camera oficială din cadrul Spitalului Orășenesc ’’Sf. Dimitrie’’ Tîrgu Neamț, între orele 07.00 – 16.00.

- Zona Bicaz – la sala de ședințe din incinta Spitalului Orășenesc Bicaz, între orele 07.00 – 16.00.

- Zona Roznov – la Clubul aflat în incinta Căminului pentru Persoane Vârstnice Roznov, între orele 07.00 – 16.00.

- Zona Bisericani – la Clubul Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani, între orele 07.00 – 16.00.

- SAJN
– Stația Piatra Neamț, între orele 07.00 –08.30.
– Substația Roman, între orele 09.30 – 11.00.
– Substația Tîrgu Neamț, între orele 12.00 – 13.30.
– Substația Bicaz, între orele 15.00 – 16.00.

PREȘEDINTE COMISIE ELECTORALĂ JUDEȚEANĂ
NISTOR DUMITRIȚA - NICOLETA

1

ÎN ATENȚIA
ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

În baza Regulamentului electoral aprobat de Consiliul Național al OAMGMAMR, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț, organizează ALEGERI JUDEȚENE, în data de 29 NOIEMBRIE 2021 pentru Adunarea Generală Județeană. Dreptul de a alege, conform Regulamentului electoral, aparține numai membrilor cotizanți ai OAMGMAMR și care nu au fost sancționați disciplinar.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ SE VA DEPUNE PERSONAL la secretariatul Comisiei Electorale Județene, la sediul OAMGMAMR filiala Neamț, conform Art. 29, în perioada: 23 – 25 NOIEMBRIE 2021, între orele 10:00 – 16:00

Candidații, conform art. 27, alin. 2, din Regulamentul electoral, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- Să aibă calitatea de membru al OAMGMAMR de cel puțin 5 ani;
- Să aibă certificat de membru al OAMGMAMR și aviz anual;
- Să nu fi fost sancționat disciplinar;
- Să nu se afle în situație de incompatibilitate, deținând alte funcții de conducere în rganizații sindicale, în partide politice sau în alte asociații profesionale din România.

Dosarul de candidatură va cuprinde:
- Formularul de candidatură – anexa 7 la Regulamentul electoral (formular tipizat);
- Certificatul de membru și avizul anual, după caz, în copie;
- Declarație pe propria răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare aplicate de OAMGMAMR;
- Declarație pe propria răspundere că nu se află în una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 14^1 din Statut, prin deținerea altor funcții de conducere în organizații sindicale, în partide politice sau în alte asociații profesionale din România – anexa 8 (formular tipizat);
- Recomandare a președintelui Biroului Consiliului Județean pentru membrii OAMGMAMR care au calitatea de salariați în cadrul OAMGMAMR.

Relații suplimentare la telefon: 0728939538
www.facebook.com/OAMGMAMRNeamt

1

ÎN ATENȚIA
ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII ALEGERILOR ADUNĂRII GENERALE JUDEȚENE A ORDINULUI ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ, ÎN ZILELE DE 25, 26 ȘI 29 NOIEMBRIE 2021 NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL!

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

1

ÎN ATENȚIA
ASISTENȚILOR MEDICALI!!!

Vă aducem la cunoștință că, pentru a vă exercita dreptul de vot, conform art. 27 alin (1), capitolul III, din Regulamentul electoral, dreptul de a alege aparține numai membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. care îndeplinesc următoarele condiții: sunt membri cotizanți ai OAMGMAMR și nu au fost sancționați disciplinar.

Conform art. 50, capitolul VI din Regulamentul electoral, dreptul de vot se exercită de fiecare alegător o singură dată pentru fiecare etapă a procesului electoral, pe baza actului de identitate.

Dreptul de a fi ales aparține numai membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii dosarului, următoarele condiții:
- au calitate de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. de cel puțin 5 ani;
- au certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. și aviz anual;
- nu au fost sancționați disciplinar;
- nu se află în situație de incompatibilitate, deținând alte funcții de conducere în organizații sindicale, în partide politice sau în alte asociații profesionale din România.

Dosarele se depun personal în perioada 23 – 25 noiembrie 2021, între orele 10.00 – 16.00, la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț.

Procesul electoral, pe fiecare subcomisie electorală, se va desfășura luni, 29 noiembrie 2021, între orele 07.00 – 16.00.

Locația va fi anunțată la o dată ulterioară.

1

Calendarul alegerilor organelor de conducere ale O.A.M.G.M.A.M.R. 2021
Alegerea organelor de conducere
la nivel județean

 23 – 25 noiembrie 2021
(între orele 10.00 – 16.00)

TURUL I
Pentru alegerea reprezentanților în Adunarea Generală Județeană
Depunerea candidaturilor

26 noiembrie 2021

Afișarea listelor cu candidați

29 noiembrie 2021
 (între orele 07.00 – 16.00)
la subcomisiile electorale județene

Alegerea reprezentanților în Adunarea Generală Județeană și validarea rezultatelor alegerilor

2 – 3 decembrie 2021

Alegerea membrilor  în Consiliul Județean al O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț
alegerea Biroului Consiliului Județean

6 – 7 decembrie 2021

TURUL II
Alegerea membrilor  în Consiliul Județean al O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț
alegerea Biroului Consiliului Județean

Alegerea organelor de conducere
la nivel național

 15 decembrie 2021
(între orele 09.00 – 12.00)

Depunerea candidaturilor

15 decembrie 2021

Afișarea listelor cu candidați

16 decembrie 2021
(între orele 09.00 – 12.00)             

Alegerea Biroului Executiv și a Președintelui O.A.M.G.M.A.M.R.
validarea rezultatelor finale ale alegerilor

1

Anunț privind organizarea
alegerilor organelor de conducere
ale OAMGMAMR

    Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România organizează, în perioada 23.11.2021 – 16.12.2021, alegeri pentru desemnarea organelor de conducere, la nivel teritorial și național, conform Regulamentului electoral aprobat prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.36/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare.

    Regulamentul electoral este disponibil aici

https://oammr-neamt.ro/Regulament-Electoral-2021-1.pdf
https://www.oamr.ro/anunt-privind-organizarea-alegerilor-organelor-de-conducere-ale-oamgmamr-2/

1

Program de lucru cu publicul

Luni - Joi - intre orele 8-14

Primire documente:
08:00 - 10:00
11:00 - 13:00

Eliberare documente:
10:30 - 11:00
13:30 - 14:0

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!

    În contextul pandemiei, a creșterii exponențiale a numărului de cazuri de Covid 19 și a desfășurării procesului de reavizare, vă informăm că puteți ridica Certificatele de absolvire a examenului de grad principal sesiunea 2021 de la sediul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț în zilele de luni și miercuri, orele 08.00 – 14.00.

  Certificatele se vor elibera titularilor pe baza cărții de identitate sau personelor împuternicite prin procură notarială.

     Vă informăm că toate Certificatele de participare neridicate până la sfârșitul lunii decembrie 2021 vor fi trimise la sediul național al OAMGMAMR, titularii ridicându-le de acolo.

1

REAVIZARE 2022

    Stimați colegi, reavizarea din acest an se va desfășura în perioada 04 OCTOMBRIE – 22 DECEMBRIE 2021, ea este puternic marcată de pandemia Covid-19. Pentru a ne proteja, atât pe dumneavoastră cât și pe noi, și în acest an, „reprezentanții” vor depune documentele dumneavoastră în vederea reavizării, pentru a ne expune cât mai puțin riscului de contaminare cu Covid-19.
    În instituțiile cu minimum 2 angajați (cabinete medicale individuale sau asociate, farmacii sau alte forme de organizare medicală), unul dintre asistenții medicali va deveni „reprezentant”. În cazul spitalelor, asistentele șefe sunt numite “reprezentanți”. El va fi acela care va depune coordonatorului de zona documentele necesare, la data programată, conform graficului publicat, pentru fiecare zonă în parte.

 Documente necesare pentru reavizare 
 Programul de desfasurare a reavizarii

1

ÎN ATENTIA ASISTENTILOR MEDICALI
DIN ZONA ROMAN


    În contextul pandemiei de SARS-COV-2, programările la reavizare pentru ZONA ROMAN vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă, începând cu data de 15 octombrie 2021. Astfel, asistenții medicali din zona Roman vor fi sunați de coordonatorul zonal și programați.
    În privința asistenților medicali care sunt la prima reavizare, vor suna coordonatorul de zonă la numărul de telefon 0726.292788 pentru programare.

Documente necesare pentru reavizare
Programul de desfasurare a reavizarii

1

GRAD PRINCIPAL 2021


1 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII

1 TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

1

PROTOCOL DE COLABORARE

privind instruirea personalului din farmaciile comunitare si ofoconele comunitare rurale implicat in activitatea testare antigenica rapida pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 si aprobarea procedurii de instruire

1 protocol de colaborare + anexe

1

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ

COMUNICAT DE PRESĂ

    Luni, 5 aprilie 2021, a ajuns la CPU Spitalul Municipal de Urgență Roman un pacient ce prezenta plagă palmară stânga cu secționarea degetului inelar și secțiune de tendon prin tăiere.
    Pacientul din Piatra Neamț, în vârstă de 54 de ani, a fost examinat radiologic. Se solicită de către medicul urgentist transferul pacientului la Spitalul ’’Sf. Spiridon’’ Iași, secția chirurgie plastică.
   La ora 09.50, pacientul este preluat pentru transfer de către Serviciul de Ambulanță Județean Neamț. La ora 10.10, medicul urgentist solicită o altă ambulanță pentru transferul degetului păstrat în recipientul cu gheață. La ora 10.30 recipientul este preluat și transportat la spitalul din Iași.
   În baza articolului 55, alineat 4 din Statutul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Comisia teritorială de etică și deontologie se sesizează din oficiu cu privire la sus menționatul caz.
    Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Neamț transmite pacientului multă sănătate și își exprimă regretul pentru situația în care s-a aflat!

PREȘEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ
PUIU SÎRBU

1

În atenția Asistenților Medicali

    Vă informăm că, datorită pandemiei, și anul acesta cursurile se vor desfășura preponderent în mediul virtual, GRATUIT.
 Vă recomandăm să folosiți aceeași platformă de cursuri: https://emc.oamr.ro/login/index.php în vederea realizării creditelor necesare pentru anul 2021. La finalizarea cursului, vă recomandăm să tipăriți certificatele de absolvire pe care le veți prezenta la reavizare.
       Atenție! Nu faceți aceleași cursuri pe care le-ați făcut anul trecut!
      În cazul în care vom avea oferte de curs cu participare la sală, vă vom anunța în timp util.

1

În atenția Asistenților Medicali

        Până la finalizarea platformei online de educație medicală continuă a filialei Neamț, vă recomandăm să accesați platforma https://emc.oamr.ro/login/index.php în vederea realizării creditelor emc.
        Vă reamintim că începând cu anul 2020 beneficiați gratuit de 15 credite din cursuri, 5 credite dacă vă abonați la Jurnalul Asistenților Medicali, rămânând 10 credite de realizat din simpozioane, conferințe, congrese (cu taxă).
        Vă recomandăm să respectați strict instrucțiunile de creare cont (notați-vă adresa de email și parola pentru a nu le uita) și vă informăm că aveți la dispoziție adresa de email suportemcoamr@gmail.com și numărul de telefon 0752221188 precum si https://emc.oamr.ro/suport/ pentru probleme tehnice (nu sunați la numerele filialei Neamț a O.A.M.G.M.A.M.R. pentru că platforma nu este a noastră, ci a sediului central).

1 Instructiuni de conectare OAMGMAMR.
1 Ghid de utilizare a platformei de cursuri online.
1
Listă cursuri Platforma națională de cursuri online a OAMGMAMR.

1 Suport tehnic

PREȘEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ
PUIU SÎRBU

11

În atenția Asistenților Medicali

         Prin ordinul comun al ministrului educației și ministrului sănătății nr. 3764/694/2018 pentru completarea anexei 2 la Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizați / acreditați, privind acordarea asistenței medicale gratuite și promovarea unui stil de viață sănătos, a introdus obligativitatea dotării cabinetelor medicale din grădinițe, cabinetelor medicale școlare și cabinetelor de medicină dentară cu EpiPen 150 micrograme soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică de 0,3 ml (numai în prim ajutor pentru unitățile de învățământ a căror conducere a fost informată în scris de părinții că au copii care suferă de alergii).
Recomandare cu privire la primul ajutor în caz de anafilaxie

1

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR
OBȚINUTE ÎN ROMÂNIA

     Mai multe informatii si documentele necesare le puteti gasi aici.

1

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

  În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate  de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

  În acest sens:

 
-până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun  la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

  -în perioada 16-31.12.2015 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

  -începând cu data de 4.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

1

 
 

Login

Inregistrati-va

1
1

REAVIZARE 2022

GRAD PRINCIPAL 2021

2

Tematica si bibliografia

1

2

Documente necesare pentru înscrierea în O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamţ.

1

1 Documente necesare în vederea obţinerii duplicatului la Certificatul de Membru.

1

1 Documente necesare pentru Reavizare.

1

2 Documente necesare pentru Reatestarea Competentei Profesionale.

1
1

EDUCATIE MEDICALA CONTINUA

1 Norme de creditare.
1 Cerere EMC - Curs.
1 Cerere EMC -Manifestari Simpozioane.
1 Chestionar de evaluare finala a formatorului - cursului EMC.
1 Fisa publicatiei.
1 Proces-verbal.
1 Anexa 6.
1 Anexa 7.


1

2

1


RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OBȚINUTE
ÎN ROMÂNIA

1 Detalii

1

1 Cerere tip

1 Model adeverinta angajator

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU se cere experienta profesionala

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist- pentru care SE CERE experienta profesionala

1 Alte titluri de calificare de asistent medical

1 Titlul de calificare Moasa- pentru care NU se cere experienta profesionala

1 Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie OG pentru care SE CERE experienta profesionala


1

2

 

6 mai mult

1

1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei
e,,,,,,,,,