GENERALITATI ORGANIZATIE

Prezentarea
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din Romania, Filiala Neamţ

3 mai mult

JURNALUL
ASISTENTILOR MEDICALI

jurnalulasistentilormedicali.ro

facebook OAMGMAMR filiala Neamt

facebook Jurnalul Asistentilor Medical

Consiliul Judeţean

Biroul Executiv

2
Comisia de Etică si Deontologie

ELIBERARE CERTIFICATE DE GRAD PRINCIPAL

Asistenții medicali care au promovat examenul de grad principal SESIUNEA 2023 pot ridica CERTIFICATELE DE GRAD PRINCIPAL de la sediul OAMGMAMR filiala Neamț, bd. Republicii nr. 19, bl. A2, parter, conform programului:

Luni 08:00-14:00
Marți 08:00-17:30
Miercuri 08:00-14:00
Joi 08:00-14:00

Certificatele de grad principal se eliberează TITULARILOR pe baza cărții de identitate aflată în termen de valabilitate sau persoanelor împuternicite prin procură notarială.

1

Program activitate cu publicul

Luni 8.00 - 14.00

Marți 8.00 - 17.30
Miercuri 8.00 - 14.00
Joi 8.00 - 14.00

1

HOTĂRÂRE privind parafa profesională pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 972/26.X.2023

HOTĂRÂRE privind parafa profesională pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 972/26.X.2023

Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, întrunit în ședința din data de 12 octombrie 2023, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. — Asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical au obligația să semneze și să aplice parafa pe toate documentele care atestă activitățile profesionale executate, entru asumarea răspunderii individuale și probarea responsabilității profesionale.

Art. 2. — (1) Parafa profesională cuprinde următoarele elemente:
a) numele și prenumele, după caz, ale asistentului medical generalist, ale moașei sau ale asistentului medical care exercită profesia în regim salarial și/sau independent;
b) titlul profesional sau, după caz, specialitatea;
c) gradul profesional;
d) codul de identificare profesională care este un cod unic, format din 6 cifre, generat din Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România (RNU) și care se păstrează pe parcursul întregii cariere profesionale, indiferent de modificările ce intervin în statusul profesional.
(2) Modelul parafei profesionale este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. — Datele ce vor fi înscrise în cuprinsul parafei vor fi obținute de către asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali în urma unei cereri adresate filialei județene/municipiului București ai cărei membri sunt, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. — După verificarea datelor și aprobarea cererii, filiala județeană/municipiului București eliberează o adeverință, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care va cuprinde toate elementele menționate la art. 2 alin. (1), în baza căreia asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali își vor confecționa parafa.

Art. 5. — (1) Membrii Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) au obligația de a înștiința filiala județeană/municipiului București a OAMGMAMR cu privire la intervenirea oricăreia dintre următoarele situații și de a solicita eliberarea unei noi adeverințe în vederea schimbării parafei:
a) modificări ale datelor profesionale sau personale;
b) pierderea;
c) furtul;
d) deteriorarea parafei.
(2) În cazul în care intervine una dintre situațiile menționate la alin. (1) lit. b) sau c), membrii OAMGMAMR vor atașa cererii și anunțul publicat într-un ziar local cu privire la pierderea sau furtul parafei.

Art. 6. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
Mircea Timofte

Cererea privind eliberarea adeverinței pentru întocmirea parafei profesionale, se depune personal de către titular, la sediul O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamț, din Piatra Neamț, bd. Republicii nr. 19, bl. A2, parter.

CERERILE SE DEPUN PERSONAL, DOAR DE CĂTRE ASISTENȚII MEDICALI CARE PROFESEAZĂ (contract individual de muncă, voluntariat, PFI)

Descarcă cererea

Programul de activitate cu publicul:

Luni 08:00-14:00
Marți 08:00-17:30
Miercuri 08:00-14:00
Joi 08:00-14:00

1

ÎN ATENTIA ASISTENTILOR MEDICALI !

Reavizarea
CERTIFICATELOR DE MEMBRU
pentru ANUL 2024
va începe la data de 11 octombrie 2023,
conform prezentei programări


NR. CRT.

UNITATE SANITARĂ

DATĂ REAVIZARE

1.

FARMACIA SENSIBLU

11 octombrie 2023

FARMACIA CLINICA

2.

FARMACIA ARDEALUL

12 octombrie 2023

FARMACIA DONA

UM 01275 BĂLȚĂTEȘTI

3.

DERMATOLOGIE

16 octombrie 2023

DIABETOLOGIE

ENDOCRINOLOGIE

BOLI INFECȚIOASE

4.

HEMATOLOGIE

17 octombrie 2023

NEFROLOGIE

NEUROCHIRURGIE

OFTALMOLOGIE

SPCIN

FARMACIE SPITAL

5.

CABINETE INDIVIDUALE

18 octombrie 2023

6.

ÎNGRIJIRI PALIATIVE

19 octombrie 2023

ANATOMIE PATOLOGICĂ

7.

KARMINA PLUS

23 octombrie 2023

D.S.P. NEAMȚ

FARMACIA CSC

8.

CABINETE INDIVIDUALE

24 octombrie 2023

9.

ATI

25 octombrie 2023

UPU

10.

FARMACIA ARDEALUL

26 octombrie 2023

11.

CLINICA SF. ANDREI

1 noiembrie 2023

C.R.R.N. RĂZBOIENI

CENTRUL DE TRANSFUZII

12.

CABINETE DIN STRUCTURA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ – CABINETE DIN STRUCTURA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE PIATRA NEAMȚ

2 noiembrie 2023

YUCCA FARM

CRISDENT CLINIC

MEDICAL TEST

13.

CHIRURGIE GENERALĂ

6 noiembrie 2023

CHIRURGIE INFANTILĂ

14.

CABINETE INDIVIDUALE

7 noiembrie 2023

15.

MICROMEDICA

8 noiembrie 2023

SC NEFROMED

16.

CASA SANCTA MARIA

9 noiembrie 2023

CS ELENA DOAMNA

CS ION CREANGĂ

CENTRUL ALEX. ROȘCA

17.

ANTARES

13  noiembrie 2023

CENTRAL CLINIC

18.

NEUROLOGIE

14 noiembrie 2023

DISPENSAR TBC

ORL

19.

CABINETE INDIVIDUALE

15 noiembrie 2023

CIA OȘLOBENI

BIOMEDICA

20.

O.G.

16 noiembrie 2023

UROLOGIE

21.

PEDIATRIE

20 noiembrie 2023

22.

ONCOLOGIE

21 noiembrie 2023

ORTOPEDIE

STERILIZARE

23.

CABINETE INDIVIDUALE

22 noiembrie 2023

24.

FARMACII (altele decât cele programate)

23 noiembrie 2023

24.

CENTRUL MEDICAL POPÂRLAN

27 noiembrie 2023

ATI

UPU

25. 

MEDICINĂ INTERNĂ

28 noiembrie 2023 

HEMODIALIZĂ

BLOC ALIMENTAR

26.

LABORATOR ANALIZE

29 noiembrie 2023

REUMATOLOGIE

27.

NEONATOLOGIE

4 decembrie 2023

MEDICINĂ LEGALĂ

28.

RADIOLOGIE

5 decembrie 2023

CHIRURGIE PLASTICĂ

29.

CABINETE INDIVIDUALE

6 decembrie 2023

30.

FARMACIA HORTENSIS
FARMACII (altele decât cele programate)

7 decembrie 2023

31.

CARDIOLOGIE

11 decembrie 2023

32.

MICROMEDICA

12 decembrie 2023

33.

EUROMED

13 decembrie 2023

PSIHIATRIE

34.

ROPHARMA

14 decembrie 2023

35.

D.A.S. PIATRA-NEAMȚ

18 decembrie 2023

36.

CREȘA PIATRA NEAMȚ

18 decembrie 2023

37.

CENTRUL SF. ELENA

19 decembrie 2023

38.

CABINETE INDIVIDUALE

20 decembrie 2023

39.

ESTER MEDICAL,  GAVANACHE, GINENORA, LAVIDOVO MEDICALE, REROMED, FUNDAȚIA DE ÎNGRIJIRI COMUNITARE

21 decembrie 20232

O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ
Președinte
CARMEN LUNGU
1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI !!!

Stimați colegi, reavizarea pentru anul 2024 se va desfășura în perioada 11 OCTOMBRIE – 21 DECEMBRIE 2023. Și în acest an, „reprezentanții” vor depune documentele dumneavoastră în vederea reavizării.

În instituțiile cu minimum 2 angajați (cabinete medicale individuale sau asociate, alte forme de organizare medicală), unul dintre cei doi asistenți medicali va deveni „reprezentant”. În cazul spitalelor, asistentele șefe sunt numite „reprezentanți”.

Unitățile medicale din zona Piatra Neamț sunt programate în vederea depunerii documentelor conform graficului publicat pe siteul http://oammr-neamt.ro/ și pe facebook Oamgmamr Filiala Neamt.

Programările pentru zonele Roman, Tîrgu Neamț, Roznov, Bicaz și Bisericani vor fi făcute telefonic de către coordonatorul de zonă.

Reprezentantul va depune coordonatorului de zonă următoarele documente:

1. Cerere eliberare aviz anual pentru autorizarea exrcitării profesiei de asistent medical (tipizat). SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE, CU PIX CU MINĂ ALBASTRĂ. CERERILE CARE NU AU COMPLETATE CĂSUȚELE CORESPUNZĂTOARE SAU DOCUMENTE ANEXATE NU SE PROCESEAZĂ!
puteti descărca cererea pentru eliberarea avizului anual de aici: https://oammr-neamt.ro/Cerere eliberare aviz.pdf

2. Xerocopie după asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională valabilă 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, încheiată după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în UNITĂȚI SANITARE CU PATURI (inclusiv asistenții medicali de laborator sau asistenții medicali care profesează în cabinetele din Ambulatoriul Integrat de Specialitate), centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

Prevederile se aplică şi membrilor asociaţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspundere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

ATENȚIE! Asistenții medicali ale căror polițe de malpraxis expiră la data de 8 decembrie 2023 (încheiate cu EUROINS) vor face asigurare de malpraxis pe perioada 7 decembrie 2023 – 31 decembrie 2024!

3. Raport REVISAL eliberat în luna respectivă, semnat și ștampilat de angajator, cu număr de înregistrare cu termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii;
ATENȚIE! Asistenții medicali care exercită profesia în două locuri, vor depune raport REVISAL pentru fiecare loc de muncă în parte!

Cotizația de membru se achită (pentru cei cărora nu li se reține cotizația pe stat de plată) în unul din conturile bancare de mai jos:

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ, COD FISCAL 15480772
CONT RO39CECENT0137RON0112443, DESCHIS LA CEC BANK SA SUCURSALA PIATRA NEAMȚ

Sau

ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA FILIALA NEAMȚ, COD FISCAL 15480772
CONT IBAN RO46BREL0002002481660100, DESCHIS LA LIBRA BANK PIATRA NEAMȚ

4. Diplomele de participare (certificate de absolvire), tipărite, la cursurile efectuate în anul 2023;

5. Xerocopie CI (pentru actualizarea CI expirate), certificat de căsătorie sau certificat de divorț – DOAR în cazul schimbării numelui sau al actualizării statusului marital.

6.Certificat de sănătate fizică și psihică - numai pentru asistenţii medicali care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.

SE PRIMESC DOAR DOSARELE COMPLETE!!!

O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ
Președinte
CARMEN LUNGU


1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI

Vă aducem la cunoștință că, prin OUG 71 / 01.09.2023, Guvernul României a prelungit valabilitatea polițelor de asigurare malpraxis, emise de Euroins, până la data de 7 decembrie 2023.De asemenea, Consiliul Național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România a emis Hotărârea nr. 20 / 30.08.2023 prin care se abrogă hotărârile nr. 9 / 14.03.2023, respectiv nr. 18 / 17.06.2023 și stabilește valorile minime a riscului asigurat astfel:

Art.1
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civi lă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi membrilor asociaţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.2 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspu n dere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

PREȘEDINTE O.A.M.G.M.A.M.R. FILIALA NEAMȚ,
LUNGU CARMEN

1

HOTĂRÂREA NR.20 /30.08.2023
privind stabilirea valorii minim asigurate pentru încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim salarial, independent sau de voluntariat

Art.1
(1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în regim salarial sau de voluntariat vor încheia asigurări de răspundere civi lă în domeniul medical la o valoare minimă a riscului asigurat, după cum urmează:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, serviciu de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei, al sumei de 4000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.

(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi membrilor asociaţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Art.2 Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în regim independent, în calitate de persoană fizică independentă sau de titulari de cabinete de practică independentă, vor încheia asigurări de răspu n dere civilă profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, echivalentul în lei a sumei de 20.000 euro.

1

ÎNSCRIERI SPECIALIZĂRI
ASISTENȚI MEDICALI
PENTRU RECONVERSIE PROFESIONALĂ

Ministerul Sănătăţii organizează prin Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, programe de specializare pentru reconversie profesională pentru asistenți medicali, indiferent de nivelul de calificare, conform tabelului de mai jos:

Grup țintă
Specializări în vederea reconversiei profesionale
Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie
Radiologie-imagistică medicală
Balneo-fizioterapie
Nutriţie şi dietetică
Igienă şi sănătate publică
Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie
Asistenți medicali de farmacie
Asistenți medicali de igienă și sănătate publică
Laborator

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2023-2024, se realizează în perioada 4 septembrie – 20 decembrie 2023

Înscrierea se va face numai pe platforma INMSS https://www.perfmed.ro/

Solicitarea de înscriere, împreună cu dosarul de înscriere, se depun online de către angajator, pe platforma INMSS.

1

GRAD PRINCIPAL
SESIUNEA 28 SEPTEMBRIE 2023
CONDIȚII ÎNSCRIERE A CANDIDAŢILOR !


Conform Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali din 7 sept. 2018 cu modificările și completările ulterioare,

1) La examenul de grad principal se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt titulari ai certificatului de absolvire eliberat de Ministerul Sănătăţii sau sunt absolvenţi cu diplomă/certificat de absolvire/licenţă sau document echivalent ai uneia dintre următoarele categorii de instituţii de învăţământ: - liceu sanitar; - şcoală postliceală sanitară; - colegiu medical universitar; - facultate de medicină/de asistenţă medicală/de moaşe;

b) fac dovada unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care au obţinut titlul de calificare, dobândită în condiţiile legii până la data susţinerii examenului;

b1) în sensul prezentelor prevederi, prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă, în regim salarial/independent, a activităţilor profesionale cu normă întreagă sau echivalent de fracţii de normă şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

b2) exercitarea profesiei în regim de voluntariat se va lua în calcul la stabilirea experienţei profesionale prevăzute la lit. b) pe o perioadă de maximum 12 luni, dacă asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au desfăşurat activitate pe baza unui contract de voluntariat încheiat conform legii, cu normă întreagă sau fracţie de normă, în domeniul titlului de calificare şi al studiilor absolvite, într-o unitate sanitară de profil autorizată, conform specializării şi cu respectarea celorlalte condiţii de exercitare prevăzute de lege pentru profesia în cauză;

c) au achitat suma de participare la examen.

2) La examenul de grad principal organizat în specialitatea titlului de calificare obţinut în baza prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 613/2013 privind aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de pregătire pentru obţinerea specializărilor în domenii complementare specialităţii de bază de către asistenţii medicali generalişti şi asistenţii medicali de pediatrie, cu modificările şi completările ulterioare, ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, pot participa şi asistenţii medicali generalişti, asistenţii medicali de pediatrie, asistenţii medicali de farmacie, asistenţii medicali de laborator şi asistenţii medicali de igienă care fac dovada încadrării, în condiţiile legii, în funcţia de asistent medical cu normă întreagă sau echivalent parţial, pe o perioadă cumulată de minimum 5 ani anteriori datei de susţinere a examenului în structura sanitară corespunzătoare specialităţii respective, după cum urmează: servicii de radiologie-imagistică medicală, de laborator, de balneofizioterapie, de nutriţie şi dietetică, de igienă şi sănătate publică, de farmacie.

3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul candidaţilor cu formare profesională efectuată în străinătate şi recunoscută în România, în condiţiile legii


1

Institutul Național de Boli Infecțioase
"Prof. Dr. Matei Balș" din București a implementat proiectul „Întărirea capacității instituționale pentru controlul infecțiilor spitalicești și gestionarea consumului de antibiotice în România”, coordonat de Ministerul Sănătății.

Proiectul s-a derulat în parteneriat cu
Institutul Norvegian de Sănătate Publică.


Vă mulțumim și vă așteptăm și pe Facebook: facebook.com/prescriereantibiotice1 Descarcă materialul

11 Descarcă materialul

1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!


Stimați colegi, Hotărârea Consiliului Național nr. 5 / 2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 278 din 29 martie 2018 este valabilă până la data de 1 octombrie 2023 când intră în vigoare Hotărârile Consiliului Național nr. 9 / 14 martie 2023, respectiv nr. 18 / 7 iunie 2023 sau până la apartiția altor modificări.

Astfel, rămân valabile sumele minim asigurate:

a) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primire urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţe, echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro;

b) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unităţi de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare, echivalentul în lei al sumei de 4.000 euro;

c) asistenţii de farmacie, asistenţii medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenţii care îşi desfăşoară activitatea în institute/secţii de medicină legală, echivalentul în lei al sumei de 2.000 euro.


1

ÎN ATENȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI!

Polițele emise de EUROINS
nu mai sunt valabile!


Conform legislației în vigoare, avizul anual se acorda numai dupa încheierea asigurarii de raspundere civila pentru greșeli în activitatea profesionala valabila pentru anul respectiv (anul în curs). În urma declanșarii procedurii de faliment a societații de asigurare EUROINS România, polițele de asigurare emise de aceasta mai sunt valabile doar pâna la data de 8 septembrie 2023.

Pentru cei care și-au facut asigurare la EUROINS România, valabilitatea avizului de libera practica pentru anul 2023 expira la data de 8 septembrie 2023, atunci când înceteaza și valabilitatea asigurarii de malpraxis.

În concluzie, cei care au asigurari încheiate cu EUROINS trebuie sa încheie alte asigurari de rapundere civila – malpraxis cel mai târziu de la 1 septembrie 2023 și pâna la 31 decembrie 2023 (perioada asigurata), pentru suma asigurata de 10.000 euro indiferent de specialitate, loc de munca, indiferent daca exercita profesia în regim salarial și/sau independent.

Noile asigurari încheiate vor fi trimise de catre reprezentanții secțiilor / unitaților sanitare mici la adresa de email nt-secretariat@oamr.ro sau se depun la sediul OAMGMAMR filiala Neamț din Piatra Neamț, bd. Republicii nr. 19, bl. A2, parter, dar nu mai târziu de data de 28 august 2023.

1

Examen de Grad Principal
sesiunea 2023


Va informam ca Sesiunea 2023 a Examenului de Grad Principal se va organiza dupa cum urmeaza:

- perioada de înscriere a dosarelor: 1-15 Septembrie 2023
- data desfașurarii examenului pentru toate specialitățile: 28 Septembrie 2023

Alte informații privind organizarea acestuia se vor publica conform metodologiei de organizare a examenului aprobata prin Ord. MS nr. 1137/2018 cu modificarile și completarile ulterioare și a calendarului de examen.

Tematica și bibliografia

1

În atenția asistenților medicali!!!

Vă informăm că și anul acesta cursurile se vor desfășura preponderent în mediul virtual, GRATUIT.

Vă recomandăm să folosiți platforma de cursuri https://emc.oamr.ro/login/index.php în vederea realizării creditelor necesare pentru anul 2022. La finalizarea cursului, vă recomandăm să tipăriți certificatele de absolvire pe care le veți prezenta la reavizare.

Atenție! Nu faceți aceleași cursuri pe care le-ați făcut anul trecut!

În cazul în care vom avea oferte de curs cu participare la sală, vă vom anunța în timp util.

Vă recomandăm să respectați strict instrucțiunile de creare cont (notați-vă adresa de email și parola pentru a nu le uita) și vă informăm că aveți la dispoziție adresa de email suportemcoamr@gmail.com precum si https://emc.oamr.ro/suport/ pentru probleme tehnice (nu sunați la numerele filialei Neamț a O.A.M.G.M.A.M.R. pentru că platforma nu este a noastră, ci a sediului central).

1 Instructiuni de conectare OAMGMAMR
1 Ghid de utilizare a platformei de cursuri online

1 Suport tehnic

1

Important !
În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care doresc să exercite profesia într-un Stat Membru UE

  În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 25 noiembrie 2015  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt preluate  de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

  În acest sens:

  -până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun  la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;

  -în perioada 16-31.12.2015 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;

  -începând cu data de 4.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie.

4

CURSURI ONLINE

1 Platforma cursuri online
1 Instructiuni de conectare
1 Ghid de utilizare

1 Suport tehnic

1
1

GRAD PRINCIPAL 2023

2

Program reavizare
Documente reavizare


1
1

REAVIZARE 2023

2

Tematica și bibliografia
Model adeverinta

1 Anunț examen de Grad Principal


1
1

TIPIZATE O.A.M.G.M.A.M.R.

2

Documente necesare pentru înscrierea în O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamţ.

1

1 Documente necesare în vederea obţinerii duplicatului la Certificatul de Membru.

1

1 Documente necesare pentru Reavizare.

1

1 Documente necesare pentru Reatestarea Competentei Profesionale.

1
1

EDUCATIE MEDICALA CONTINUA

1 Norme de creditare.
1 Cerere EMC - Curs.
1 Cerere EMC -Manifestari Simpozioane.
1 Chestionar de evaluare finala a formatorului - cursului EMC.
1 Fisa publicatiei.
1 Proces-verbal.
1 Anexa 6.
1 Anexa 7.


1

2

1


RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OBȚINUTE
ÎN ROMÂNIA

1 Detalii

1

1 Cerere tip

1 Model adeverinta angajator

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist pentru care NU
SE CERE experienta profesionala

1 Titluri de calificare de Asistent Medical Generalist- pentru care SE CERE experienta profesionala

1 Alte titluri de calificare de asistent medical

1 Titlul de calificare Moasa- pentru care NU
SE CERE experienta profesionala

1 Titlul de calificare de Asistent medical de Obstetrica- Ginecologie pentru care SE CERE experienta profesionala


1

ANUNȚURI

2

6 mai mult

1O.A.M.G.M.A.M.R. filiala Neamt © All right reserved - Design by Marius Ilisei